Catch-22: धरल तर चावतं

दुसऱ्या महायुद्धाचा काळ. रोमपासून काही अंतरावर जर्मनी आणि इटली यांच्या सीमेवरील पियानोझा नावाचे बेट, जिथे अमेरिकन सैन्याचा तळ आहे. अमेरिकन … Catch-22: धरल तर चावतं वाचन सुरू ठेवा

Rate this:

फुटबॉल फायनल आणि जानरावची बायको

(PC: जालावरुन) तुमाले तो माया पुणेवाला सोबती पवन्या आठवते, तो नाही मले नागपूरले ते का करुन रायली बा पिक्चर पाहाले … फुटबॉल फायनल आणि जानरावची बायको वाचन सुरू ठेवा

Rate this:

जानराव जगदाळे: येका संडासाची कथा

अमदा आमच्या सल्लू भाईची ट्यूबलाइट काही पेटली नाही, पार फ्युज उडाला. लइ बेक्कार वाटल जी. सालभर भाइच्या पिक्चरची वाट पायलीआन … जानराव जगदाळे: येका संडासाची कथा वाचन सुरू ठेवा

Rate this:

ते का करुन रायली असन बा

माया एक सोबती हाय, पवन्या. हाय आमच्या गावचंच पोरगं, पण आता पुण्याले रायते तर सोताले साहेब समजते. दहावीत पहल्यांदी नापास … ते का करुन रायली असन बा वाचन सुरू ठेवा

Rate this: