सिनेमावाला विज्या

DeewarVijay

“विज्या, आज कॉप्या पुरवता नाही येत आपल्याले” मी धावतच सेंटरच्या बाहेर उभ्या असलेल्या विज्याच्या गँगला सांगितले.
“कोण अडवते बे आमाले?” पोरे माझ्यावरच ओरडली.
“थांबा बे पोट्टेहो.” विज्याच्या एका आवाजात पोरे चूप. त्याने त्याच्या बच्चन कट केसातून हात फिरविला, डाव्या हाताने मानेवरचे केस उडविले, विडीचा धूर सोडला आणि मला विचारले,
“पण काहून बे बारक्या?”
“मास्तर सांगत होता, आज इन्सपेक्टर येनार हाय.”
“पोलीस” विज्या हलकेच हसला. “डॉन का इंतजार तो बारा मुलखोकी….”
“तो इन्सपेक्टर नाही, शाळंतला इन्सपेक्टर.”
“हा कोण रायते? अंदर मेरा जिगरी यार पेपर दे रहा है, मालूम? तो पास नाही झाला, तर भाऊ का म्हणन?”

दर वर्षी याचा कोण मित्र पेपर देतो आणि तो मित्र पास झाला काय आन नाही काय, याने भाऊला – म्हणजे साक्षात अमिताभ बच्चनला काय फरक पडतो, हे एक को़डेच होते. तेव्हा मात्र असे विचार येत नव्हते. विज्या सांगेल तीच पूर्व दिशा हेच डोक्यात ठेवून आम्ही त्याच्या मागे फिरत होतो. विज्यासुद्धा आपण गावाचा हिरो आहे हे सिद्ध करण्यासाठी विविध धंदे करीत होता. विज्या, विजय देवरावजी चव्हाण, देवरावजींचा आशेचा कंदील, पण हा कंदील सिनेमाच्या अंधारातच जास्त रमत होता. या विज्याने आपल्या बापाचे बारसे करून टाकले होते. तो लोकांना आपली ओळख ‘पूरा नाम विजय दीनानाथ चव्हाण, बापका नाम दीनानाथ चव्हाण’ अशी करून देत होता. बाकीच्यांचे नशीब बलवत्तर, नाहीतर अग्निपथच्या नादात कुणाकुणाचे बारसे झाले असते. सिनेमा विज्याच्या अंगाअंगात मुरला होता, त्याच्या श्वासाश्वासात सिनेमा होता, त्याच्या वाक्यावाक्यात सिनेमा होता. विज्याचे विश्व सिनेमापासून सुरू होऊन सिनेमापाशी संपत होते. त्याच्या विश्वातले त्याचे दैवत होते अमिताभ बच्चन. कुलीच्या वेळेला अमिताभला अपघात झाला, तेव्हा विज्याने सोळा शनिवार निरंकार उपास केला होता म्हणतात. अमिताभच्या सिनेमातली अमिताभगिरीच तो आचरणात आणीत होता. अमिताभगिरीच्या नावाखाली गावातल्या पोरांना पास करण्यासाठी कॉप्या पुरविणे, शाळेत मास्तर सांगतील त्याच्या विरुद्ध जाणे, कालच भेटलेल्या मित्राच्या प्रेमासाठी दुसऱ्या गावात जाऊन मारका करून येणे असे धंदे विज्या नेहमीच करीत होता. उद्देश होता गावातला अमिताभ विज्याच आहे अशी प्रतिमा उभी करणे.
“तूले का भेटते बे असे लफडे करून?” असे त्याला विचारले तर तो उत्तर द्यायचा.
“काही गोष्टी फायदा आन नुसकानीच्यावर रायते बारक्या. मेरी पिक्चरका हिरो मै हूं. हिरो हाय तर लफडा होनार, कारण लफडा असन तरच हिरो रायते. लफडा नसन तर साली जिंदगी म्हणजे शो संपलेल्या पिक्चरच्या टिकिटावाणी हाय. तेचा का उपेग?”

तारुण्याच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या माझ्यासारख्या मुलाला त्या वेळी त्याचे हे तत्त्वज्ञान भयंकर आवडायचे. हाच आपला अमिताभ आहे अशी मनातल्या मनात खातरी व्हायची. विज्या तसा माझ्यापेक्षा पाच-सहा वर्षांनी मोठा होता. मी लहान असल्यापासून मला विज्या आणि त्याच्या गँगचे प्रचंड आकर्षण होते. हिवाळ्यात गावी गेलो की तिथे दोनच विषय असायचे – सिनेमा आणि विज्या. मुले विज्याचे किस्से सांगायचे. विज्याने कसा टॉकिजमध्ये धिंगाणा घातला, गाण्याच्या वेळेला शिट्ट्या वाजवून सारी टॉकीज डोक्यावर घेतली…. हे असे किस्से ऐकले की मलाही विज्याच्या गँगसोबत फिरावे असे वाटायचे. आजी आधी मला या मुलांबरोबर जाऊ देत नव्हती. सहावी झाल्यानंतरच्या उन्हाळ्यात प्रथमच हिम्मत करून मी विज्याच्या गँगबरोबर शेठजीच्या वाडीतले आंबे तोडायला गेलो होतो. ते चोरून आणलेले आंबे मोठ्या मजेत मी खात होतो
“काय बारक्या, मजा आली का नाही आज?”

मी मान डोलावली आणि त्या दिवसापासून मी विज्याच्या गँगचा बारक्या झालो. सातवीतला शहरी बारीक पोरगा म्हणून विज्याने माझे नाव बारक्या ठेवले होते. मी आधी आजीला न सांगता जात होतो. मग तिला कळले तरीही जात होतो. तशीही मुले उन्हाळ्याच्या आणि दिवाळीच्या सुट्टीतच गावी येतात म्हणून तीही दुर्लक्ष करीत होती. मी जसा विज्याच्या गँगमध्ये रुळत गेलो, तशी माझी आणि विज्याची मैत्री वाढत गेली. आम्ही अमिताभच्या चित्रपटावर चर्चा करायचो. अग्निपथ यायच्याआधी विज्याचा आवडता अमिताभपट होता मुकद्दर का सिकंदर. नावाच्या साधर्म्यामुळे असेल, अग्निपथ आल्यानंतर मात्र तोच चित्रपट विज्याचा आवडता झाला. अग्निपथनंतर तो तसाच आवाज बदलून बोलत होता, सारखा ‘पूरा नाम’ असेच करीत होता. मला टॉकीजमध्ये जाऊन सिनेमा बघायला परवानगी नव्हती, म्हणून मग मी टीव्हीवर सिनेमा बघायचो. विज्याने सांगितलेला सिनेमा टीव्हीवर कधी येईल, याची वाट बघायचो. विज्याला मात्र टीव्ही हे काय प्रकरण आहे याची अजिबात कल्पना नव्हती. मी विज्याला टीव्ही बघण्यासाठी वर्ध्याला ये म्हणून सांगितले. दर वर्षी गावावरून धान्य वर्ध्याला यायचे, त्या वर्षी विज्या आमच्या बंडीसोबत धान्य घेऊन वर्ध्याला आला. टीव्हीवर क्रिकेटची मॅच सुरू होती. टीव्हीवरची मॅच बघून तो भलताच खूश झाला.

“बारक्या, लय खासच चीज हाय यार तुया टीव्ही. हे बंदं खरं रायते का आपल्या पिक्चरवाणी?”
टीव्हीतली मॅच जरी खरी असली, तरी सिनेमात जे दाखवितात ते वास्तव नसते, त्याचा वास्तवाशी दूरान्वयानेही संबंध नसतो हे विज्याला कोण सांगणार? कुणी चुकूनही असा प्रयत्न केला, तर त्या व्यक्तीच्या आयुष्याचे वास्तव तिथेच संपण्याची शक्यता होती. एक माणूस मात्र रोज विज्याला या वास्तवाची जाणीव करून देत होता, रोज ओऱडून विज्याला सांगत होता सिनेमा काही खरे नाही, सिनेमा म्हणजे आयुष्य नाही. ती व्यक्ती म्हणजे विज्याचा बाप, देवरावजी चव्हाण.
“सिनेमे पाहूनच पोट भरनार हाय का तुया लेकराचं?” विज्या झोपला असला, तरीही त्याला ऐकू जाईल अशा आवाजात ओरडल्याशिवाय विज्याच्या बापाचा दिवस उजाडत नव्हता. सिनेमा, अमिताभ हे शब्द जरी जरी कोणी विज्याच्या बापासमोर उच्चारले, तरी तो विंचू चावल्यासारखा चवताळून उठायचा. अमिताभ आणि विज्या दोघांनांही तोंडात येईल त्या शिव्या द्यायचा. अमिताभनेच आपल्या पोराच्या आयुष्याचे वाटोळे केले आहे, अशी त्याची ठाम समजूत होती. झिजून फाटलेल्या चपला त्याने कडूलिंबाच्या फांदीला अडकवून ठेवल्या होत्या.
“येकदिस नाही त्या अमिताभची या खेटरानं पूजा केली, तर माय नाव देवराव नाही.” अशा शिव्या देत विज्याचा बाप विडी ओढत खोडावर बसायचा.
मी गावात गेलो की विचारायचो. “काकाजी, इज्या कोठ गेला जी?”
या प्रश्नावर काकाजीचे एकच उत्तर ठरलेले होते. “गेला मसनात.” बरोबर बाबा असतील, तर मग देवरावजी आपले दुःख बाबांना सांगत.
“का सांगू बापू तुम्हाले, फुकट हादडाची सवय लागली या पोट्ट्याले. खायले कार आन भुइले भार. येका कामाचं नाही जी हे पोट्टं. मांग याले बैलं चाराले ने म्हटलं, तर यानं हरभऱ्यात बैलं घातले जी. अर्धा हरभरा बैलानं खाल्ला. तुम्ही याले वर्धेले घेउन जा आन द्या चिकटवून कुण्या टाकीजमंधी. गेट किपर म्हणून राहीन सिनेमे पाहत दिवसभर.”

बापाच्या अशा बोलण्याचा विज्यावर कधीच काही परिणाम झाला नाही. बापाने कितीही बडबड केली, तर विज्या तेच करायचा जे त्याला करायचे असायचे. दर शुक्रवारी काहीतरी निमित्त काढून सिनेमा बघायला हिंगणघाटला जाणे, रात्रीचा शो बघून उशिरा घऱी येणे, सकाळी उशिरा उठणे, आरामात आंघोळ करणे, अर्धा तास भांग पाडणे. शाळा-कॉलेज ह्या गोष्टी कधी विज्याच्या पचनी पडल्या नाहीत. विज्या दहावी पास झाला होता हे ऐकून होतो. पुढे त्याने शिक्षण का सोडले, म्हणून एकदा त्याला विचारले तर त्याने उत्तर दिले.
“याराना, दोस्ती, दुसरं का? आपला दोस्त येका पोरीच्या प्रेमात पडला. लय रडत व्हता. म्या इचार केला, भाऊ का म्हणन. गेलो, त्या पोरीले उचलून आणाले. पण साला पत्ता उलटा पडला. तिच्या भावान पायलं, मारका झाला, पोलीस केस झाली, येका रात्रीची जेल झाली. आता जेलात गेलेल्या माणसाच कॉलेज कायच रायते बे?”
“जेलगिल म्हणजे जास्तच झालं.”
“जास्त कायच बे, भाऊ तर किती वेळा जेलमंधी जाते. आपण येक डाव गेलो तर का बिघडलं?” विज्याला अजिबात पश्चात्ताप नव्हता, उलट झाले त्याचा अभिमान होता. मीही मोठा होत होतो, तेव्हा विज्याच्या अशा वागण्याची मला आता भीती वाटत होती. त्याने अमिताभगिरी कमी करावी, असे मला मनोमन वाटत होते. मी समजावून बघत होतो.
“तू इकडं हे असे धंदे करत रायतो आन तिकडं काकाजी बोंबलत रायते न लेका.”
“मी माया बुढ्याचं कायले लोड घ्याले जातो बे? बापाचा जन्मच पोट्ट्यायले तरास द्याले झाला रायते. त्याचं कामच ते हाय, पोट्ट्यायले तरास देनं. शराबी नाही पायला, त्याचा बाप कसा तरास देत होता आपल्या पोराले. म्या तुले सांगतो बारक्या, त्या त्रिशूलमंधी बी संजीवकुमारले मालूम रायते हा आपला पोरगा हाय.” आपण नकारार्थी मान हलविली, तरी आमचा सलीम जावेद काही ऐकायचा नाही. “त्याले बराबर मालूम रायते. बापाची जात, ते पोट्ट्यायले तरास दिल्याबिगर जमतच नाही त्याले. म्या म्हणतो, आपला पोरगा नाही झाला गुंडा, झाला इन्सपेक्टर, तर का बिघडलं होतं? पण नाही, तो बाप तरीबी पोराले तरास देते. तुले सांगतो बारक्या, भाऊले जेवढा तरास गुंड्यान दिला नसंन, तेवढा तरास बापानं दिला हाय. जिथ भाऊच बापाच्या तकलीपीतून सुटला नाही, तर म्या कसा सुटीन बे?”

विज्याचे हे उत्तर याआधीसु्द्धा बऱ्याचदा ऐकले होते. विज्याच्या अशा बोलण्यामुळे माझ्या मनात विज्या म्हणजे शराबीमधला अमिताभ आणि देवराव काकाजी म्हणजे प्राण अशीच प्रतिमा तयार झाली होती. फरक एकच होता – प्राणकडे मोठा बिझनेस होता, तर काकाजीकडे फक्त वीस एकर शेती होती. आपला बाप हेच आपल्या दारू प्यायचे कारण आहे हे विज्या नेहमी सांगायचा.
“आज ये शराब मुझे लेबल की तरह चिपकी है ना, तो उसकी वजह मेरा बाप है बारक्या. ज्या दिवशी माया बाप सकाळी उठून बकबक करनं सोडून देइल नाम त्या दिवशी म्या बी दारू सोडून देइन. गॉडप्रॉमिस.” विज्याच्या मागे फिरणाऱ्या आमच्यासारख्यांना हे सारे खरे वाटत होते. त्या वयात माझे असे मत झाले होते की केवळ बडबड करणाऱ्या बापामुळेच मुले दारू प्यायला लागतात. कुणीही दारू पिऊन लोळलेला दिसला की त्याचा सकाळी उठून बडबड करणारा बाप माझ्या डोळ्यासमोर यायचा.

विज्याच्या बापाने बडबड कमी नाही केली, पण एक दिवस विज्यालाच घरातून हाकलून लावले. गावातल्या पोरांना पास करायचे समाजकार्य विज्याच्या अंगलट आले. गणिताच्या पेपरला कॉपी पुरवता आली नाही, तेव्हा आता गावातला पोरगा दहावीला नापास होणार, म्हणून विज्याने बोर्डात ओळख काढून पेपर कुणाकडे तपासायला गेले याचा पत्ता काढला. विज्या आणि मी त्या पोराला घेऊन सरळ त्या मास्तरच्या घरी वायगावला पोहोचलो.
“चावी इकडे आहे मास्तर” विज्याने दरवाजा बंद करीत डायलॉग फेकला. मास्तर वायगावात खोली करून एकटाच राहत होता.
“चावी नाही, मी पेन शोधतोय.” असे म्हणत मास्तरने वर बघितले. पायात कथ्थ्या रंगाची पँट, अंगात रंगीत बनियान, त्यावर बटन न लावलेले जॅकेट, गळ्यात मफलर, बच्चन कट अशा अवतारात एक हात कंबरेवर ठेवून आपला कोण विद्यार्थी भेटायला आला, हेच मास्तरला समजत नव्हते. मास्तरने आजूबाजूला बघितले, आणखी दोन पोरे दिसली.
“कोण तुम्ही? काय पाहिजे?”
“तू मुझे वहा ढूंढ रहा है मास्तर और मै तेरा यहा इंतजार कर रहा हूं” विज्याने विनाकारण डायलॉग फेकला. डाव्या हाताने मानेवरचे केस उडविले, तोंडातल्या विडीचा धूर सोडला. मास्तर काही बोलणार, तेवढ्यात विज्याने हातातला चाकू बटन दाबून उघडला. चाकूचे धारदार पाते मास्तराच्या खोलीतल्या दिव्याच्या मंद प्रकाशातसुद्धा चमकत होते. चाकू बघताच मास्तर घाबरला. विज्या हळूहळू चालत मास्तरच्या जवळ गेला. त्याने तो चाकू मास्तरच्या मानेवर धरला. मास्तरला घाम फुटला, त्याचे हातपाय लटलट कापायला लागले. मास्तरने विचारले.
“काय पाहिजे?”
“पेपर”
“आलमारीत” मास्तरने घाबरतच उत्तर दिले.
“तुझा पेपर काढ बे.” आम्ही पेपरावरची अक्षरे ओळखून त्या पोराचा पेपर त्या गठ्ठ्यातून शोधून काढला.
“मास्तर, हा पेपर आणि हा पोरगा. पास झाला पाहिजे.”

पोरगा पास झाला, पण विज्या नापास झाला. सहा महिन्यांनी विज्याच्या बहिणीची सोयरीक जुळली. त्याच्या दुर्दैवाने ती जुळली ती नेमकी त्या मास्तरशीच. बोलणी झाली आणि साखरपुड्याला मुलाकडची मंडळी गावात आली. मी त्या वेळेला गावातच होतो. मी मास्तरला ओळखले तसे विज्याला गाठले. त्याला सारी माहिती दिली. लग्न होईपर्यंत विज्याने मास्तरला तोंड दाखवायचे नाही असे ठरले. आता बाहेर कुठे पडला तर कुणाला तरी दिसेल, म्हणून विज्या कुटाराच्या रिकाम्या ढोलीत जाऊन लपला. कार्यक्रमाची जबाबदारी आम्ही उचलली. विज्याच्या बापाला विज्याची कमी भासू द्यायची नाही हाच उद्देश होता. बहिणीचा पानसुपारीचा कार्यक्रम आणि तिचा भाऊ घरात नाही, म्हणून विज्याचा बाप त्याच्या आईजवळ कुरकुर करीत होता. विज्या दिसला का? म्हणून आम्हाला विचारत होता आणि आम्ही सारे एकच उत्तर देत होतो, “येथंच तर व्हता जी काकाजी.” सारे ठरल्याप्रमाणे सुरू होते. पण विज्या लघ्वीला गेला आणि घोटाळा झाला. नेमके त्याच वेळेला विज्याच्या बापालासुद्धा लघ्वी लागली. विज्या न्हाणीघरातून बाहेर पडत असताना त्याने विज्याला पाहिले. त्याचा हात धरून त्याची आपल्या होणाऱ्या जावयाशी ओळख करून दिली. मास्तरने विज्याला ओळखले, पण तो काही बोलला नाही. विज्याला वाटले, मास्तर चेहरा विसरला. आपण उगाचच घाबरत होतो. तीन दिवसांनी सोयरीक मोडली म्हणून निरोप आला. विज्याच्या बापाने चौकशी केली, तेव्हा खरे काय ते समजले. विज्याच्या बापाने त्याला बदडून काढले आणि घरातून हाकलून लावले. तेव्हापासून विज्या गावातल्या देवळात राहायला लागला.

पेपर प्रकरणात मी होतो ही गोष्ट आमच्या घरी समजली आणि अपेक्षेप्रमाणे माझे गाव बंद झाले. शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत गावात पाय ठेवायचा नाही अशी मला सक्त ताकीद मिळाली. माझे बारावी झाले आणि मी इंजीनियरिंगसाठी अमरावतीला गेलो, त्यामुळे विज्याशी भेट बंदच झाली. सिनेमा बघताना टॉकीजमधे शिट्ट्या ऐकल्या की विज्या आठवायचा. मित्रांसोबत अमिताभच्या सिनेमावर चर्चा करताना विज्याच्या तोंडून ऐकलेले अमिताभचे संवाद आठवायचे. मुकद्दर का सिकंदरमधील अमिताभचे मेमसाहबविषयीचे संवाद बोलताना विज्याचा आवाज कापरा व्हायचा. कुणीतरी मेमसाहब विज्याला आतल्या आत खात असावी, असे आता वाटते; पण तेव्हा हे सार कळावे असे वय नव्हते. विज्याची गोष्ट सांगायची पद्धत आठवायची – ‘भाऊनं हवेत उडून येकच फाइट मारली तर च्याभन चार पोट्टे येका झटक्यात खल्लास.’ विज्या सिनेमा बघत नव्हता, तर तो सिनेमा जगत होता.

कॉलेज संपल्यानंतर मी गावी गेलो होतो. विज्या अजूनही देवळातच राहत होता, रोजंदारीचे काम करून पोट भरीत होता. त्याच्या तिन्ही बहिणींची लग्ने झाली होती. बापलेकात अजूनही विस्तव जात नव्हता, त्यामुळे विज्याचे लग्न मात्र राहिले होते.
“का इज्या, कंचा पिक्चर पायला येवढ्यात?”
“कोठ बे, पिक्चरगिक्चर बंद. तुले सांगतो बारक्या, आता खिशात पैसे रायते, पण पिक्चर पाहाच मन नाही होत.”
“काहून?”
“भाऊचे पिक्चर येनं बंद झालं यार आता.”
“भाऊचे नाही, तर शाहरुखचे पाहाचे.”
“ह्येट, नाव नको काढू. मांग नथ्था मले तो डर पाहाले घेउन गेलता. तो का साला पिक्चर हाय? मले सांग, भाऊले मेमसाब आवडे का नाही? जवा भाऊले समजते हे आपल्या दोस्ताची लवर हाय, तवा भाऊ त्यायच्या मंधी आला का? भाऊनं मरतवरी आपल्या दोस्ताले समजू देलं नाही का हेच पोरगी भाऊची मेमसाब हाय ते. याले म्हणते लव आन याले म्हणते दोस्ती. नाहीतर तो शारुक आपल्या दोस्ताच्याच पाठीमंधी खंजर खुपसाले जाते बे. हे असं रायते का कधी?”

नोकरीच्या निमित्ताने मी मुंबईला आलो आणि माझा गावाशी संपर्क तुटला. आजीच्या तोंडून गावात काय चाललेय याची माहिती मिळत होती. ‘रिश्तेमे हम तो तुम्हारे बाप लगते है’ अस म्हणणारा विज्या आता खरेच बाप झाला होता. त्याचा बाप त्याला घरी घेऊन गेला होता. विज्या आता घरची शेती सांभाळत होता. दोन वर्षांपूर्वी गावाला गेलो होतो. अठरा वर्षांनंतर मी गावात पाऊल टाकीत होतो. आजीसुद्धा गावात राहत नसल्याने आमचे गावातले घर आता बंद होते. गावात घरोघरी मोटारसायकली आणि डिश दिसत होती. विज्याच्या घरातूनही टीव्हीचा आवाज येता होता. देवराव काकाजी त्याच खोडावर बसले होते. म्हातारा पूर्ण खचला होता. एका डोळ्यात मोतीबिंदू झाला होता, हातात काठी आली होती.
“कोण बापू व्हय का जी, कोठ चालले?”
“जाउन येतो वावरात, याला वावर दाखवून आणतो.”
“हा मोठा व्हय ना तुमचा?”
“हो.” बाबांनी सांगितले.
मला राहवले नाही आणि मी नेहमी विचारायचो तो प्रश्न विचारला.
“काकाजी, इज्या कोठ गेला जी?”
“इज्या असन वावरात.” ‘मसनात’चे आता ‘वावरात’ झाले होते. सुखद बदल असला, तरी कानाला सवय नसल्याने काहीतरी चुकल्यासारखे वाटत होते. मी लगेच वावराच्या दिशेने निघालो. विज्याच्या वावराजवळ मला एक मोटरसायकल उभी दिसली. त्याच्या नंबर प्लेटवर अमिताभचा फोटो होता. माझी खातरी झाली, विज्या जवळपासच असला पाहिजे. तो लगेच दिसला. सोयाबीनची मशीन लावली होती. गळ्याभोवती मफलर गुंडाळून विज्या कामावर नजर ठेवून होता. खाली एक साधी फुलपँट आणि वर पांढऱ्या रंगाचा शर्ट होता. आता पूर्वीचा बच्चन कट राहिला नव्हता आणि जे केस होते, त्यातले अर्धे पांढरे झाले होते. बोटात विडी मात्र होती. विज्याने मला ओळखले.

“वर्धेवरुन येउन रायला का?”
“हो, आताच आलो.”
“तू मुंबईलेच हाय ना आता ?”
“हो.”
“का म्हणते तुयी मुंबई?”
“मायी कायची बे, तू येन कधी मुंबईत?”
“म्या का करु तेथ येउन?”
“पिक्चर पाहू, भाऊचा बंगला पाहू.”
विज्या फक्त हसला. अमिताभचे नाव काढल्यानंतर त्याच्या डोळ्यात दिसणारी चमक आता दिसत नव्हती. अमिताभगिरी तर कधीच संपली होती, पण आता आत दडलेला अमिताभसु्द्धा हरवला होता. तो सिनेमावाला विज्या संपला होता. वास्तवात जगणारा विज्या हे चित्र सुखावह होते, बुद्धीला आनंद देणारे होते, तरीही माझे मन मात्र त्या सिनेमावाल्या विज्याला शोधत होते.
तेवढ्यात विज्या बोलला, “याले घेउन जा.”
मी मागे वळून पाहिले. एक दहा वर्षाचा पोरगा छाती नसली तरीही छाती काढून चालत येत होता. मनगटात मनगटाच्या आकारापेक्षा मोठी चेन होती. मुलाने डावा अंगठा नाकाजवळ नेला, दोन्ही हात कमरेवर ठेवले आणि म्हणाला.
“बाबा, आई तुम्हाले जेवाले बलावून रायली.”
मी मनातल्या मनात हसलो. ‘सिनेमावाला विज्या’ अजूनही संपला नव्हता तर ……

(काल्पनिक)

पुर्वप्रकाशित मिसळपाव दिवाळी अंक

Advertisements

माझा जॉली होतो तेंव्हा

JollyLLB

“यावेळेस दिवाळीला फराळाचा एक पदार्थ तू बनवायचा.”
रविवारी सकाळी मी अंथरुणात लोळत पडलो असताना आमच्या हीने बॉम्ब टाकला. उंच धिप्पाड जोएल गॉर्नरने पहील्याच चेंडू शिवसुंदर दासला बाउंसर टाकल्यावर त्याची जी अवस्था होइल तशी काहीशी माझी अवस्था झाली होती. शाळा कॉलेजातले सारे खडूस मास्तर बायकोचे रुप घेउन माझी सरप्राइज टेस्ट घ्यायला उभे आहे असे वाटत होते. हा सारा त्या जॉली एलएलबी सिनेमाचा परिणाम होता. कुठुन दुर्बुद्धी झाली आणि तो सिनेमा बघायला गेलो असे झाले होते. त्यात तो अक्षयकुमार म्हणजे जॉली आपल्या बायकोला मस्त गरम गरम जेवण करुन वाढतो आणि ही बया त्याच्या हातच्या जेवणाचे तोंड भरुन कौतुक करीत त्यावर मस्त ताव मारते. सिनेमाच्या गोष्टीचा आणि या प्रसंगाचा काहीही संबंध नव्हता तरी त्यांनी टाकला असा प्रसंग आणि त्यामुळे माझ्यावर भलताच प्रसंग ओढवला.

“अग त्या सिनेमातल तुझ्या येवढच लक्षात राहील? तू म्हणशील तर मी त्या सौरभ शुक्लासारखा नाच करुन दाखवतो. जरा इत्तर गिरा दो. कसा मस्त नाचला ना तो”
“सध्या फक्त एक पदार्थ करुन दाखव.”
या टोमण्यासोबत एक खोचक लुक फुकट मिळाला, मिरचीच्या ठेच्यासोबत तिखटाचे पाकीट फुकट. मी खोचक बोलत नाही असे नाही उलट खोचक बोलणे हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार अशाच अविर्भावात मी वावरत असतो. हीने केलेल्या पदार्थांवर खोचक बोलल्याशिवाय मला तो पदार्थ पचतच नाही. मेरे दिलको ठंडक नही मिलती वगेरे म्हणतात ना त्या प्रकारात मोडनारे. ऑफिसमधे तर मी बायकोने केलेल्या पदार्थावर खोचक टोमणे कसे मारायचे याचे क्लासेस घेतो. लग्नानंतर हिने पहल्यांदा मसाला डोसा केला आणि मला प्रतिक्रिया विचारली त्याला मी शांतपणे उत्तर दिले ‘मस्त क्रिस्पी झाला, त्रिकोनी आकार दिला तर समोसा म्हणून खपून जाइल.’ एकदा इडली जरा आंबट झाली तर मी लगेच प्रतिक्रिया दिली ‘थोडी हळद कमी पडली म्हणून नाहीतर ढोकळा म्हणून खाल्ली असती.’ तिने यावर नाक मुरडले तर मी त्यावर व्यावसायिक सल्ला दिला ‘आपल्याकडे व्यावसासिक वृत्तीच नाही. ठोकळा फसला तर लोचो म्हणून चालतो तर मग इडली ठोकळा म्हणून खाल्ली तर काय वाइट’. अर्थात यावर काही दिवस रुसवाफुगवी झाली पण ते चालायचेच भाषण स्वातंत्र्यासाठी तेवढी किंमत मोजावीच लागते. गेल्यावर्षी हीने चकल्या केल्या तेंव्हा पण मी माझ्या भाषणस्वातंत्र्याचा पूर्ण सन्मान करीत लगेच प्रतिक्रिया दिली ‘चकल्या खूप सुंदर आणि चवीष्ट झाल्या फक्त त्या चवीचा आस्वाद घ्यायला घरात खलबत्ता नाही.’ तेंव्हाच तर या एकंदरीत प्रकाराची मूहुर्तमेढ रोवली गेली. माझे हे अस खोचक बोलणे ऐकूणच तर ती म्हणाली होती की ‘पुढल्यावर्षी तू एकतरी फराळाचा पदार्थ बनवून दाखव.’ गेल्या दहावर्षात जिला स्टेशनचा रस्ता पाठ झाला नाही, ती मी बोललेल वाक्य वर्षभर डोक्यात ठेवेल असा मी स्वप्नात सुद्धा विचार केला नव्हता. मी पण काही कच्च्या गुरुचा चेला नाही मी ही प्रतिवाद केला

“अग मेसी कितीही चांगला फुटबॉलपटू असला तरी त्याला क्रिकेट खेळता येइल का?” कस सुचत ना मला.
“अच्छा. मेसी. कोणत्या क्षेत्रातला मेसी आहेस तू?” च्यायला अक्कल काढली होती.
“ते जाउ दे. तू ते दिवाळीच्या पदार्थाच जरा जास्तच सिरीयस घेतेस. तुझ्या हाताची चव कुणाला येउ शकते का?”
“तेच तर बघायचे आहे. मलाही त्या जॉलीच्या बायकोसारखे तुझ्या हातचे खाउन तुझी तोंडभरुन स्तुती करायची आहे. फेसबुकवर फोटो टाकायचा आहे ‘माझा लाडका जॉली’, व्हॉट्सअॅपवर तुझ्या पाककलेचे गोडवे गायचे आहेत. माझी खूप स्वप्ने आहेत रे.”
“अरे यार या जॉलीची तर. अग तो सिनेमा होता.”
“नाही तो अक्षयकुमार घरीसुद्धा जेवण बनवतो, वाचलय मी मासिकात.” कोण छापतो असल्या गोष्टी. कुणाच्या घरातल्या गोष्टी कशाला जगजाहीर करायच्या. कुणी घरात स्वयंपाक करो वा न करो या गोष्टी पुस्तकात कशाला छापायच्या. सिलेब्रेटींनाही काही खाजगी आयुष्य आहे की नाही. एक विचार असाही आला त्याची बायको ट्विंकल खन्ना आहे माझी आहे का? माझा विचार मीच गिळला. मघाशीच माझा मेसी झाला होता आता अक्षयकुमार झाला असता. एकवेळ मेसीसारखे खेळाडू होता येइल पण अक्षयकुमारसारखे खिलाडी होने शक्य नाही. स्वतःच्या सामर्थ्याची मला पूर्ण कल्पना असल्याने मी तहाची बोलणी सुरु केली
“तुझी समस्या काय आहे तुलाच दरवर्षी फराळ बनवावा लागतो. हेच ना. तर यावेळेस घरच्या फराळाला पूर्णविराम. आपण बाहेरुन बोलावू. हैद्राबादमधेही आता बरेच ऑपशन्स आहेत. आलमंड हाउस, स्वीट बास्केट. नाहीतर मी कोटीला जाउन अस्सल मराठी फराळ घेउन येतो.”
“मला फऱाळचे पदार्थ बनवायला आवडतात पण यावेळेस तुझ्या हातचे खायचा मू़ड आहे.” हीची रेकॉर्ड एकाच ठिकाणी अडकली होती यार.
“पोहणे न येनाऱ्या व्यक्तीने धरणात उडी घेउ नये, जॅकेटशिवाय आगीत जाउ नये, पॅरॉशुटशिवाय विमानातून उडी घेऊ नये. तसेच स्वयंपाक आल्याशिवाय दिवाळीचा फराळ बनवू नये.”
“का नाही प्रयत्ने यु ट्युब रगडिता बेसनाचे भजेही बने. मागे तूच बोलला होता.” मी कधी काळी फेकलेले हे वाग्बाण जपून ठेवून परत मला मारायलाच वापरले जातील असे वाटले नव्हते.
“आता मला समजले. तुला असेच वाटते ना मी तुझ्या हातच्या पदार्थांची खिल्ली उडवतो. त्यावर टिका करतो. म्हणून माझी फजिती करायलाच तू मला हे सारे करायला सांगत आहे. हेच ओळखल ना तू मला. अग मी घरातले वातावरण खेळीमेळीचे राहावे म्हणून झटत असतो आणि तू भलता अर्थ काढते. इतक सुद्धा तू समजून घेउ शकली नाही मला.” इमोशनल ब्लॅकमेलींग अँड ऑल.

“नाही रे माझ्या शोन्या. मला अस कशाला वाटेल? तू तर अगदी जॉली व्यक्तीमत्व आहे म्हणूनच तर तुला जॉलीसारखा फराळ करायला सांगितले. तू फराळ कर मी वातावरण सांभाळते.” आमच्या घरातला मनिंदरसिंग आज भलताच फॉर्मात होता, अगदी तेंडुलकरी थाटात बॅटींग करीत होता. क्रिकेटच्या इतिहासात मनिंदरच्या नावावर एखादे शतक वगेरे आहे का याचा शोध घ्यायला हवा. माझी सपेशल हार होत आहे असेच दिसत होते. अकराव्या क्रमांकावर बॅटींगला येनारा बॅट्समन जर का शतक ठोकायला लागला तर समोरच्या संघाची हार पक्की असते. मलाही तेच चित्र दिसत होते तेंव्हा हार कबूल करण्याशिवाय पर्याय नव्हता.
“अग तुला ठाउक आहे ना मला साधा चहासुद्धा करता येत नाही. एकवेळ अभिषेक बच्चन अॅक्टींग शिकून घेइल पण मला फराळाचा पदार्थ बनवायला जमनार नाही. मी हात जोडतो बाई.” मी तिच्या समोर हात जोडून गुडघ्यावर बसलो. तिच्यापुढे हात पसरले, बाजूलाच पडलेली माझी कॅप हातात घेऊन पुढे बोलू लागलो.
“माझी कॅप माझी इज्जत, मान्य आहे ती अशीच कुठेही धुळ खात पडली असते. ही कॅप तुझ्या पायावर ठेवतो, तुझी हात जो़डून माफी मागतो पण पदार्थ कर असे अभद्र शब्द तुझ्या मुखातून बाहेर पडू देउ नको. मी चुकलो. परत कधीही तू केलेल्या कुठल्याही पदार्थाला नाव ठेवनार नाही. पदार्थ पूर्णपणे बिघडला तरीही हूं का चूं करनार नाही. चकलीचा लाकडी ठोकळा होउ दे, शंकरपाळ्याचे वर्तमानपत्र होउ दे, अनरशाचा लाडू होउ दे लाडवाचा चिवडा होउ दे, चिवड्याचा शिरा होउ दे. कशाचे काहीही होउ दे मी काहीही बोलनार नाही. तुला वचन देतो माझे राणी या तोंडातून ब्र सु्दधा निघनार नाही.”
“अशी हार नाही मानायची माझ्या राजा. आपल्या बाजीरावाला असे हारलेला बघून कुठल्या काशीबाईला आनंद होइल. मी शिकविते तुला, तू काही काळजी करु नको काही लागलेच तर यु ट्युब आहेच मदतीला.”

बाजीराव काय, काशीबाई काय, अरे काय चालले होते. माझा जॉली करायचाच असा ठाम निश्चय हीने केला होता. मी हतबल होतो, गुडघ्यावर बसून तिच्याकडे बघत होतो. तिने तिचा हात देउ केला होता. हा चाळीशीतला रोमिओ आपल्या जुलिएटला फूल देउन प्रेम मागण्याएवजी हातात कॅप घेउन भीक मागत होता. काय करावे सुचत नव्हते हे आव्हान कसे स्वीकारायचे. तेवढ्यात स्वयंपाक घरातून भांडे पडल्याचा आवाज आला. धडाधडा भांडे आपटल्यासारखा आवाज येत होता. त्या आवाजात तिचा चेहरा धूसर होत होता.

आणि मला जाग आली. बापरे केवढे भयंकर स्वप्न पडले होते. सकाळी सकाळी अंगाला घाम फुटल्यासारखे वाटत होते. एक बरे होते सारे स्वप्न होते केवढा घाबरलो होतो मी. रविवारी सकाळचे आठ वाजले होते. सकाळचे स्वप्ने खरे होत नाही रविवार सकाळचे तर नाहीच नाही. मी ब्रश केला आणि चहाची वाट बघत डायनिंग टेबलवर जाउन बसलो. चहा आला, सोबत बिस्किट सुद्धा आले. एफएमवर ‘हर फिक्र को धुव्वेमे उडा..’ गाणे चालू होते. कस कळत ना या रेडीयोवाल्यांना. मी सुद्धा चहातून निघनाऱ्या वाफेसोबत माझे स्वप्न दूर उडून जात आहे अशीच कल्पना करीत होतो.
“दिवाळी जवळ आलीय.”
“हो, पंघरा दिवस राहिलेत नाही.”
“आपल काय ठरल होत तुझ्या लक्षात आहे ना?”
“काय?”
“यावेळेस दिवाळीला फराळाचा एक पदार्थ तू बनवायचा.” माझा जॉली झाला होता.

हा लेख या आधी मराठी कल्चर आणि फेस्टीवल्सच्या दिवाळी अंकात प्रकाशित झाला होता.

पुर्वप्रकाशित

MCF चे फेसबुक पेज

नूतन वर्षाभिनंदन २०१८

newyear

चला मंडळी सतराव संपून अठराव लागतेय म्हणजे आता आणखीन जोष, जल्लोष उत्साह हवा. मित्रहोच्या सर्व वाचकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा या वर्षात असे काही वाचण्यात यावे ज्याने तुमच्या जगण्याला दिशा मिळावी, असे काही वाचण्यात यावे की काहीतरी आत दडलेले बाहेर यावे, असे वाचण्यात यावे की हास्याची कारंजी उडावीत. कुण्या मित्राच्या मॅरॉथानचे फोटो बघून तुम्हालाही पळण्याची किंवा चालण्याची स्फूर्ती मिळावी, कुणाचे तरी नाटक बघून तुम्हालाही नाटक करायची इच्छा व्हावी, कुणाला गिर्यारोहण वगेरे करताना बघून तुम्हालाही आयुष्यात काहीतरी साहसी करायची उर्मी निर्माण व्हावी ही सदिच्छा. हल्लीच्या काळातील काही नवीन शुभेच्छा एक दिवस तरी न्यूज चॅनेलवर असा जावा की त्यात ब्रेकींग न्यूज नसाव्यात, एक सकाळ अशी असावी की ज्यादिवशी गुड मॉर्निंग किंवा शुभ सकाळचा मेसेज नसावा, एक दुपार अशी जावी की कुठलाही मार्केटींग वाल्यांचा कॉल न यावा, एक रात्र अशी जावी की ज्या दिवशी राजकारणावरील टुकार चर्चेमुळे डोक्याला ताप न व्हावा. बाकी नेहमीचे आहेच विनोदी आवडनाऱ्याला विनोदी वाचायला मिळेल, गंभीर वाचनाऱ्यांना गंभीर वाचायला मिळेल, काव्यप्रेमींना उत्तम कविता वाचायला मिळतील, उत्तमोत्तम कथा लिहील्या जातील आणि वाचल्या जातील. सांसारीक आयुष्यातले सांगायचे तर लग्नाळू मुलांमुलींचे लग्न जमतील, नोकरी शोधनाऱ्याला नोकरी मिळेल, कॉलेजात सुंदर फ्रेशर येइल, ती तुम्हाला रोज स्माइल देइल, कुणी आवडीचा मुलगा प्रपोज करेल, २०१७ मधे प्रपोझ केलेली मुलगी २०१८ मधे होकार देइल. शाहरुखच्या फॅनची शाहरुखशी भेट होइल तर सलमानच्या फॅनची सलमानशी. शेवटी काय ज्याला जे जे हवे ते ते सारे मिळो, इश्वर तुमच्यावर मुक्त हस्ताने सुखाची उधळण करो हीच सदिच्छा.

तसा एक वेगळा विचार सुद्धा डोक्यात आला. आजचे आपले जगणे लॅपटॉप, मोबाइल टिव्ही आणि इंटरनेटच्या जाळ्यात कुठेतरी अडकलेय. आपले जगणे त्या आपणच शोधलेल्या फुटकळ गोष्टींवर अवलंबून झालेय. त्याशिवाय जगण्याची कल्पनाच करु शकत नाही. काही अर्थी ते गरजेचे सुद्धा आहे. आजच्या काळात जगायचे असेल तर डिजीटल निरक्षरता ठेवून जगणे कठीण आहे. हे सारे हवेच पण येत्या नवीन वर्षात एक दिवस नो डिजीटल डे म्हणून जगून बघा किंवा डिजीटल उपवास ठेवून बघा. खरेच स्वतःच स्वतःला हे आवाहन देउन बघा मी एक दिवस असा जगून दाखवील. तसे कठीण नाही करु शकता. मग करताय ना असा संकल्प.

२०१७ या वर्षात मित्रहो ब्लॉगवर एकूण तेरा ब्लॉग पोस्ट झाल्या म्हणजे आपल्या महीन्याला एक संकल्पाप्रमाणे एक जास्त. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही लिखाण नवनवीन वाचकांपर्यंत पोहचले. सात हजाराच्या वर लोकांनी पंधरा हजाराच्यावर हा ब्लॉग बघितला. दोन हजाराच्या वर व्ह्यू फक्त एकट्या डिसेंबर महीन्यात मिळाले. काही तांत्रिक अडचणींमुळे ब्लॉगवरील प्रतिक्रिया ब्लॉग प्रकाशित केल्यानंतर १४ दिवसांनी बंद करण्यात आल्या. तरी तुम्ही इमेलद्वारे तुमच्या प्रतिक्रिया कळवू शकता. २०१८ मधे सुद्धा तुमचा असाच प्रचंड प्रतिसाद लाभू द्या, ब्लॉगवरील लेख मराठी वाचनाऱ्या, मराठी वाचायला आवडनाऱ्या हजारो लाखो लोकांपर्यंत पोहचू द्या.

२०१७ मधे सापडलेले कॅरेक्टर म्हणजे जानराव जगदाळे. सिनेमाचे परीक्षण हे नेहमीच्या पठडीतले न करता सामान्य प्रेक्षकाला काय आवडते या भावनेतून केले तर कसे असेल अशी एक साधी कल्पना होती. हल्लीचे सिनेमा परीक्षण हे बरेच तांत्रिक असते म्हणजे छायाचित्रण किंवा संकलन फार उत्तम होते, पटकथा आटोपशीर नव्हती वगेरे वगेरे. पण सिनेमा बघनाऱ्यावर सर्वसामान्यावर या साऱ्याचा एकंदरीत परिणाम काय होतो हे त्यात येत नाही. हे साधारण व्यक्तिमत्व सिनेमाप्रेमी परंतु केवळ मनोरंजानासाठी सिनेमा बघनारे, अशा व्यक्तीची सिनेमातून मनोरंजन व्हायलाच व्हावे हीच किमान आणि कमाल अपेक्षा. मनोरंजानाच्या त्याच्या आपल्या कल्पना आहेत. ही कल्पना वेबसिरीजसाठी योग्य असेल असा विचार करुन काही वेब सिरीजवाल्यांशी त्याविषयी बोललो सुद्धा. परंतु ते व्यस्त असल्याने नंतर विचार करु असे उत्तर आले. तेंव्हा हे लिहून आपणच प्रकाशित करावे असा विचार केला आणि दंगल असा का पिक्चर रायते भाऊ हा लेख आधी ब्लॉगवर आणि नंतर मिसळपाववर टाकला. लेखाला दोन्हीकडे जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. लिखाणातला वऱ्हाडी ठसका आणि सिनेमाकडे बघायचा साधा सरळ विचार दृष्टाकोण सर्वांनाच खूप आवडला. एकंदरीत चार चित्रपटाची जानराव जगदाळे यांनी त्यांच्या पद्धतीने माहीती दिली त्यातले सर्वात जास्त गाजलेले आणि आवडलेले म्हणजे बाहुबलीचे परीक्षण. या वर्षी बाहुबलीसमोर कुणाचाच टिकाव लागला नाही.

२०१८ मधे काय लिहनार काय नाही याविषयी न लिहिलेलेच बरे. बऱ्याचदा काहीतरी ठरवून लिहण्यापेक्षा न ठरवून लिहलेलेच बरे असते. एक मात्र नक्की काहीतरी लिहित राहनार, नवनवीन प्रयोद करीत राहनार, नवीन धाटणीचे काहीतरी लिहित राहनार.

 

२०१७ मधे मित्रहोवरील माझे आवडते लिखाण (जानराव सोडून)

जिता असल्याचा दाखला

डॉ वाटमारे आणि ढेरपोट गोम्स

स्टार्टअप सौदा आणि सौदेबाज

मित्रहोवरील काही गाजलेले जुने लेख

मी कार घेतो

ओबामा आला रे आला

तिचे न येणे

मर मर बॅचलर

नूतन वर्षाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा !!!!! दोन हजार अठरा हे वर्ष आनंदाचे सुखाचे समाधानाचे आणि उत्तमोत्तम वाचनाचे जावो हीच सदिच्छा !!

जानराव जगदाळे: येका संडासाची कथा

toilet_ek_prem_katha

अमदा आमच्या सल्लू भाईची ट्यूबलाइट काही पेटली नाही, पार फ्युज उडाला. लइ बेक्कार वाटल जी. सालभर भाइच्या पिक्चरची वाट पायलीआन असा पचका झाला. सल्लू भाइनच असा पचका केल्यावर आम्ही कोणाचे पिक्चर पाहाचे? आता टायगर येउन रायला हाय. तसा खिला़डी भारी हाय, मस्त फाइटा मारते पण तो बी फायटा गियटा माराच्या सोडून संडासवाला पिक्चर घेउन आलता. ज्यान हवेत उडी मारुन कोणाले हवेतच उचालाच तो संडासात बसाच्या गोष्टी सांगत होता. हे का टाकीजमंधी जाउन पाहाची गोष्ट हाय? आपण तर तवाच ठरवल हे अस पिक्चर पाहाचच नाही. नाही पायल म्या, तिकड भटकलो बी नाही. पण म्हणते ना नशीबात जे असन ते चुकत नाही. टाकीजमंधी नाही पण टिव्हीवर हा पिक्चर पाहाच लागला ना बाप्पा. दूरदर्शनवरच आलता तवा का करता पायला पिक्चर.

या पिक्चरमंधी येकच विलन हाय तो हाय संडास. बंद्या पिक्चरमंधी जो तो येकच गोष्ट बोलत रायते संडास, संडास आन संडास. माणसाले हागवण लागली तर तवा तो बी येवढ संडास, संडास करत नसन जेवढ या पिक्चरमंधी संडास संडास हाय. हिरो हिरोयीन भेटते तेबी संडासात म्हणजे रेल्वेच्या संडासाच्या भायेर. हे तर गणित मले काही समजलच नाही. नाही तवा ते हिरोइन रात्री अपरात्री हिरोले भेटाले जाते, मंग ये दोघबी रेल्वेत कायले जाते. संडासात धसाले. येका बारावी पास अनपढ गवार पोट्टयाले मस्त शिकलेली गोरी गोमटी शयरातली वाटन अशी पोरगी भेटते. साल आमच्या कालेजात या अशा पोरी आमच्या सारख्या गाववाल्याकड ढुकुणही पाहत नव्हत्या. पुरणाच्या पोळीसंग कोणी मिरचीचा ठेचा देइन का? पिक्चरमंधी काहीबी दाखवते. इतकी शिकली सवरलेली पोरगी ते येवढबी पाहात नाही का आपल्या सासरी संडास हाय का नाही. बर तिन नाही तर तिच्या घरच्यायन तरी पाहाले पायजे का नाही? आता कोठबी पोरगी द्याची म्हटली का घरदार, शेतीवाडी पायतोच न जी आपण. तिचा काका सनी लियोनीची चवकसी करते पण ज्याची चवकसी कराची त्याची नाही करत. जाउ द्या आजकालच्या पिक्चरमंधी काय खर नाही. जे गडबड व्हाची ते होते आन त्या शिकल्या सवरल्या पोरीच लगन बिना संडासाच्या घरात होते. अशा बिना संडासाच्या घऱात शिकल्या सवरल्या पोरीच लगन झाल तर तिचे का हाल होते हे पाहाच असन तर हा पिक्चर पाहा. हे त्याचीच गोष्ट हाय.

आता घरात संडास नाही तर का कराच, सकाळ उठून कोठ जाच. साऱ्या पंचायती निस्तरता येते पण हे नाही. माणूस सारे सोंग आणू शकते पण हे कस आणता येइन? आता त्या हिरोइनच तरी का चुकल जी. कोणाले सवय नाही तर त्यान का कराच? त्या पोरीच येकदम बराबर होत, चुकल त्या हिरोचच. नाही आयकत बाप तर त्यान आपल्या बापाले ठासून सांगाले पायजे व्हत म्या घरात संडास बनवनार म्हणजी बनवनार, बस काम खल्लास, फालतू भानगडी पायजेनच कायले. गोष्टी अशा शिद्दया होइन तर तो पिक्चर रायते का? तो हिरो येवढा मोठा खिलाडी हाय पण बापाले पायल का त्याची टरारते. मंग का करन रोज नवीन नवीन जुगाड करत रायते. अशा कामात जुगाड जमते का जी? आता गावातल्या बाया, त्यायन दिली असती त्या पोरीले साथ तर का बिघडल असत. पण नाही ह्या आपलीच लावते. ते बिचारी पोरगी येकटी पडते जी. तिचा नवरा जुगाड करत रायते आन हे त्याच्या मांग मांग हिंडत रायते. आमचा विलन संडास लय भारी तो काही आयकत नाही. आन येक दिस असा हिसका देते का बस. हिरोले पक्क समजते बापू आता काही जुगाड करुन भागनार नाही. आता काहीतरी मोठ ठोस अस करा लागन. याले म्हणते विलन, येक शब्द बोलत नाही पण जे बोलाच ते बराबर बोलून जाते. अमदाचा तो विलेनचा अवार्ड संडासलेच द्याले पायजे. बर पहाड नाही हालवाचा तर आमच्या खिलाडीले घ्यायचच कायले कोणीबी ऐरागैरा नथ्थू खैरा चालला असता. आता खिलाडीनच मनावर घेतल्यावर मंग कोणच काम रायते जी. तो काहीबी करु शकते आपल्याले मालूमच हाय. बंदीकड बोबबोंब होते, शियेम पावतर गोष्ट जाते. आता इतकी बोबाबोंब झाल्यावर सरकारले संडासं बांधून द्याच लागते.

हागीणदारीची लय कटकट रायते जी गावात. असा हागीणदारी मुक्त गाव बोर्ड रायते आन त्याच्याच खाली पोट्टे बसले रायते. कणच्याबी गावात जाच म्हटल का पयले हागीणदारीच लागते. लइ बेक्कार दिसते जी ते. गावाले लागून वावर रायते ना त्या वावराले खारी म्हणते. असा खारीवाला कास्तकार तर लय म्हणजे लयच परेशान रायते. आता खारी म्हटली का ढोरगिर धसतेच, तो तरास तर रायतेच पण येकवेळ ढोर परवडल पण माणूस नको अशी हालत रायते. आमच्या लक्षुमनकडबी खारी होती. त्यान कुप घालून पायला पण गाववाले काही आयकत नव्हते. त्यान सोलर फेंसीग केल तर वावरात जान बंद झाल पण त्याच्या वावराच्या रस्त्यावरच बायान गोदरी केली. आता बोला. ग्रामपंचायतीन संडास बांधून देल्ले तरी दोनचार बाया होत्या ज्या सकायी उठून तिकडच जात होत्या. त्यान सरपंचाले सांगून पायल तर सरपंचान हात वर केले माय काम होत संडासं बांधाच म्या ते केल बाकी मले काही सांगू नको. त्यान धुऱ्यावर उभ राहून बायायले हटकल आन सांगतल तुम्ही जर का आता इकड दिसल्या तर कोर्टात केस करीन. सरड्याची धाव कुपापावतर तशी गाववाल्यायची धाव कोर्टापावतर. काही झाल का कोर्टात केस कराचीच हौस रायते. लक्षुमन हुशार गडी हाय त्याले मालूम होत बाया काही आयकाच्या नाही आन कोर्टा गिर्टात जाच्या नुसत्या बोलाच्या गोष्टी हायेत आपल्यालेच काहीतर करा लागन. मंग त्यान आपल्या पद्धतीनच सारा मामला निपटवला. त्यान गावात बोंब करुन देली का गावाकड बी चोऱ्या वाढल्या म्हणून आता शयरावाणी गावात बी जिकड तिकड छुपे कॅमेरे लागले.

लक्षुमनच काम तर झाल, बाया आयकल्या पण माणसायच काय त्यायले कोण समजावून सांगनार. म्हणूनच मले समजत नाही नुसते संडासं बांधून काम भागल असत तर कवाच झाल असत जी, पण लोकायले कोण समजावून सांगनार?

लिहनार
जानराव जगदाळे
ता. हिंगणघाट, जि. वर्धा

राजा बेवड्याची गोष्ट

पुर्वप्रकाशित
मिसळपावच्या दिवाळीअंकाच्या दृकश्राव्य विभागासाठी लिहलेली कथा लिखित स्वरुपात देत आहे.

गोष्ट तशी जुनी हाय दाहाक बरस तरी जुनी असन. सकायी उठून टमरेल घेउन जानाऱ्या बायांले गावच्या शिवेवर राजाचा मुडदा दिसला आन हे बातमी गावात हा हा म्हणता पसरली. पसरली म्हणजे बायांयन पसरवली. बाया टमरेल घेउन शिद्द्या बोरींगवर आल्या. त्या टायमाले त्यायन हा इचार नाही केला का सकायी सकायी आता स्वयंपाकाले पाणी न्याले बाया आल्या असन. बायायचबी बराबर होत म्हणा बिघडलेल्या वांग्याच्या आन बिनसलेल्या सासूच्या गोष्टी कितीक दिवस करनार. काहीतरी येगळ पायजेच व्हत. लय दिस झालते गावात गरमागरम, मसालेदार, रसरशीत अस काही आयकाले भेटलं नव्हत. गावात कोणाले लग्नाआधीच दिवस गेले नव्हते, का कोणी कोणाच्या घरात धसताना पकडल्या गेला नव्हता, का कोणाच कोणाशी सूत जुळल नव्हत. आज खास हाय असच दिसत होत.
“बाप्पा! तुम्ही का टमरेल घेउनच पाणी भराले आल्या का हो?”
“पाणी नाही व , बातमीच हाय, खास. बसा सांगते”
बसा म्हणताच साऱ्या गोल करुन बसल्या. येक तरी हापसतच व्हती तवा येक बाइ तिच्यावर वरडली.
“ए बीपाशा, आता थांब ना जरा घटकाभर. कोणाले पाणी पाजाच हाय येवढ. शेवंते सांग का म्हणत होती तू”
“तो राजा”
“तो बेवडा? त्या बेवड्याच का येवढ”
“अव, तो शिववर मरुन पडला हाय.”
“तुमाले कस समजल व तो मेला म्हणून तुम्ही का त्याले हात लावून पायला काय?”
“दाजीन लाथ मारुन पायली म्हणे, त्यायनच सांगतल आमाले”
“दाजी बरे सांगाले गेले तुमाले?”
“न सांगाले का झाल. म्या शेवंता, ईमली, सपनी आम्ही साऱ्या होतो. आम्ही पायट पायट शिवेकड चाललो होतो. शिवेकड जातच होतो तर सपनी थबकली म्या म्हटल ए सपने काहून थांबली व तू. तिन समोर बोट दाखवल, तर समोर शिवेवर दाजी, सुभाष, पोलीस पाटील बंदे मोठे माणसे उभे होते. तवाच मायी जीभ चावली, काहीतरी येगळ दिसते हे. इमली म्हणे आपल्याले का करा लागते मोठ्या लोकायच्या गोष्टी. पण म्या म्हटल इचारुन पाहाले का जाते. तवा आमाले दाजीन बंद सांगतल.”
“मंग तुम्ही राजाले पाहून आल्या का नाही?”
“जाउन आलो ना, रायतो का आम्ही. दाजी म्हणे जाउ नका, पण म्या म्हटल आपल्याले कोणाच भेव हाय.”
“बर केल आताच पाहून आल्या ते, मंग गर्दी झाली का आपल्या बायाले काही पायता येत नाही.”
“कसा होता व तो?”
“उघड्या अंगान उताणा पडला होता. येवढी थंडी हाय पाय पण नुसता पँटच घालून होता. तोंड सुकल होत, ते बया त्याले खाउ पिउ घालत व्हती का नाय का मालूम.”
“कुठ काही मार गिर , रगत गिगत”
“ना रगताचा डाग व्हता ना माराची खूण होती.”
“तोंडाले फेस व्हता का?”
“काहीतरी सफेद व्हत फेस का मालूम नाही.”
“मंग झाल न, त्याले कोणतरी जहर देउन मारल पाय. मांग बोरगावात नाही भोयराच्या सुनेन एंड्रीन पिउन आत्महत्या केलती तवा तिच्या तोंडातूनबी फेस येत होता.”
“काही म्हणा पण या राजाच लय बेकार झाल पाय. कालचीच गोष्ट, दुपारच्या टायमाले बोरींग खाली दिसली म्हणून म्या म्हटल चला दोन गुंड भरुन घेउ. म्या इथ बोरींग हापसतच होते तर राजा आला आन तेथ येउन उभा रायला. म्या इचारल काहून रे राजा का पायजे तर मले म्हणे पाणी प्याच हाय, ताहन लागली. ते गावभवानी त्याले पानी बी पाजत नव्हती पाय. म्या म्हटल पिन बाबा, बोरींगका माया येकटीची हाय? माये येवढे दोन गुंड आन बालटी भरुन होउ गे मंग तुले किती पाणी प्याच हाय ते पी. तो मले बोरींग हापसू लागला पाय. आन आज त्याच अस झाल.”
“पाय बर मरता मरता तू त्याले पाणी पाजून गेली का नाही. कोण कोणाले कोठ पाणी पाजन काही सांगता येत नाही.”
“हो न व, काही सांगता येत नाही. त्याचा चेहरा असा डोळ्यासमोरच येतो बाइ. असा कुठेही दिसे न व तो, नाही म्हणजे तसा दारु पिउनच राय. पण माणूस चांगला होता. कुठही आला का गपचुप उभा राय. एका बाइकड कधी डोळा वर करुन पायल नाही त्यान.”
“परक्या बाईच जाउ द्या त्यान आपल्या बायकोकड तरी कधी डोळे वर करुन पायल का.”
बाया जेथ बसल्या होत्या तेथूनच पन्नास फुटावर शेकोटी पेटवून माणस, पोट्टे बसले होते. कोणाच्या हातात कडूलिंबाची काडी होती, कोणी मंजन घेउन होता, कोणी तंबाखू घोटत होता. गोष्टी अशा सुरु होत होत्या.
“का म्हणते तूर, शेंग धरुन रायली नाही, अमदा तूर पिकन पायजा.”
“ते काही खर नव्हे घे, दोन दिवस आभाळ आल का तूर बोंबलते. गेलसाली बी असीच शेंग धरली होती काहो. पण आभाळ आल जे अळी धरली का मंग कितीबी फवारे मारा ते काही आयकत नाही.” तेवढ्यात समोरुन दाजीचा गडी पंजाब येताना दिसला. त्याले पायताच शेकोटी पाशी बसलेल्या येकान त्याले आवाज देला.
“ए पंजाब कोठ चालला येवढ्या घाइच?”
“काही नाही हे मालकाच्या गोठ्यावर, बैलाले कडब्याची पेंडी लावून येतो.”
“कोणची येवढी घाइ हाय बे, बैल पळून नाही जात कोठ. ये इकड ये हे घे तंबाखू घे.” मंग पंजाब शेकोटीजवळ येउन बसला.
“काबे पंजाब तुले समजली का नाही बातमी?”
“आता तिथूनच येउन रायलो जी म्या. माया मालक तर तेथच ठिय्या मांडून बसला हाय.”
“अजून कोण हाय तेथ?”
“शिववर कोणी नाही आता, राजा येकटाच पडला हाय बेवारस. सारे सुभाषच्या टपरीवरच च्या पीत बसले हाय. दाजी हाय, पोलीस पाटील हाय, आता गुरुजी बी आले.”
“कोणते गुरुजी बे?”
“हे आपले सरपंच, काकडे गुरुजी.”
“ते का कामाचे, दाजी म्हणन तशी मान डोलवते. राजा बोले अन दाढी हाले. येंकटा आला का येंकटा?”
“नाही यवतमाळात गेला म्हणे. पण त्याले समजल तर तो काही आल्याबिगर राहाचा नाही.”
“बर मी का म्हणतो कवा नेणार हाय, काही ठरल का? सकाळ वकाळ आटोपल तर कामावर जाता येते.”
“बाप्पा आज तुले लइ कामावर जाची पडली गा, रोज तर जीवावर येते.”
“मले रोजीची पडली हाय. म्या रोजंदार माणूस तुयावाणी सालदार गडी नाही. तुय बर हाय दोन ठाक्या मांडल्या का झाल.”
“आज काही कामं होत नाही पायजा. बंदे तेथच बसले रायते. तिकड पोलीस आल्याबिगर बॉडीले हात लावता येत नाही. आता कुठ पोलीसाले निरोप धाडला म्हणते. पोलीस येइन कवा, मंग पंचनामा करन कवा, मंग त्याले नेइन कवा. दिस बुडतेच पायजा.”
“आजची रोजी डुबलीच म्हणाची.”
“तुले रोजीची पडली हाय. ह्या बेवड्यापायी माया बायकोच बाळंतपण बोंबलल.” आतावरी चूप असलेला रमेस बोलला.
“कस, राजा का तुया बायकोच बाळंतपण करुन देणार होता का?”
“मायी बायको गेली बाळंतपणाले घाटंजीले. तिले आज दवाखान्यात भरती कराची होती. म्या सासऱ्याले फोन लावला आन सांगतल गावात हे अस झाल तर आज काही म्या येत नाही. तुम्हीच तिले भरती करुन देजा म्या येतो उद्या. माया कंजूष सासरा म्हणते कसा, आपरेसनच कराच हाय मंग आज काय अन उद्या काय. तुम्ही या मंगच भरती करु.”
“तुया सासरा हुशार गडी हाय लेका. तुया सासऱ्याच जाउ दे. का रे पंजाब, काही पता लागला का? कायन मेला? कोण मारला”
“ह्यँ! येवढ्यात कायचा पता लागते जी. अजून तर पोलीसच याचा पत्ता नाही. पोलीसाच तर तुमाले मालूम हाय ते आज पंचनामा करन मंग चौकसी करन, बयान होइन, साक्षी पुरावे होतीन. येक महीणा तरी कुठ गेला नाही पायजा.”
“नाही काय हाय, मेलेल्या माणसाविषयी वाइट बोलू नये म्हणते पण हा राजा होता बेवडा, पक्का बेवडा.”
“बेवडा नाही तर काय, पार दारुन वाया गेलता. तेवढ येक सोडल तर माणूस लइ कामाचा होता बर. त्याच्या हातात गुण होता. कोणची म्हस असू द्या नाहीतर गाय असू द्या हा तिले बराबर आटूक्यात आणे. त्या हिरमोडीच्या पाटलाची म्हस पहील्यांदीच जनली होती, हात लावू देत नव्हती, नुसती लवे. त्या पाटलान हिरमोडीवरुन राजासाठी रेंगी धाडली आण राजाले घेउन गेला. राजा म्हशीले पान्हावून आला. आता चार चार पायल्या दूध देते म्हणते म्हस. पाटलान राजाले पायजाम्याच कापड, शर्टाच कापड आन वरुन दोन दारुच्या बाटल्या देल्ल्या पाय.”
“होता गुणाचाच, दारुनच घात केला पाय.”
“दारु कायले घात कराले जाते जी. दारु कोण पीत नाही. हे काहीतरी येगळ हाय.”
“हे येगळ नाही येगळच हाय, म्या पाहून रायलो लइ दिस झाले आपल्या गावात इचित्र इचित्र गोष्टी घडून रायल्या. दोरीवर वाळत टाकलेले कापड गायब होउन जाते, तर कोणाच्या सोयीबीनच्या पेंड्याच गायब होते, येक ना दोन. आता हा राजा असा अचानक मरुन पडला. हे दुसर तिसर काही नाही हा सारा भुताटकीचा खेळ हाय पाय.”
“हे येक नंबर बोलला पाय तू, भुताटकीच हाय. हा राजा त्याच्या बापाच्या मुळावर आलता, आलता ना? त्याच्या बापाच भूतच त्याच्या मानगुटीवर बसल आता.”
“हे भूतच हाय.”
“माह्या ध्यानात नाही आल पण सुरेस तू येकदम बराबर बोलला.”
“मले येक समजत नाही. भूत तर पिंपळाच्या झाडावर रायते न जी पण शिवेच्या रस्त्यान तर येक पिंपळाच झाड नाही, साऱ्या बाभळीच बाभळी. मंग भूत आल कोठून?”
“का भूतान बाभळीच्या झाडावर बसू नये असा काही नियम हाय का? बदलल असन घर त्यायन. आपण नाही आधी मातीच्या घरात राहत होतो आता रायतो ना सिमिटच्या घरात.”
हे भुताटकी हाय अस साऱ्यायले पटल. जो तो भुताटकीची येकेक गोष्ट सांगू लागला. कॉलरा म्हणू नका, मलेरीया म्हणू नका सार भुताटकीनच झालत. कोणाच्या पोट्ट्याची हारवलेली चड्डी, एअर पकडली म्हणून बंद पडलेली मोटर, कचरा अडकला म्हणून बंद पडलेल थ्रेशर साऱ्यामांग राज्याच्या बापाच भूतच हाय अस जो तो छाती ठोकून सांगू होता. पंजाब आखरीच बोलला.
“म्हणजे इतके दिवस हे भूत अस गावात धिगाणा घालत होत आन आपल्याले पत्ताच नाही पाय.”
“कोणाच भूत म्हणून रायले जी तुम्ही पंजाबभाऊ?” अस म्हणत येक हात बिडी पेटवाले फुड आला. त्याले पायताच पंजाबची बोलती बंद. बंदे डोये वटारुन त्याच्याकड पाहत होते. येक शब्द तोंडातून भायेर येत नव्हता. माणसायन आजूबाजूले पायले तर बोरींगवरच्या बाया बी डोये फाडून पाहत होत्या. घरातले पोट्टेबाट्टे खि़डीक्याच्या आडून दरवाज्याच्या आडून पाहात होते. इकड तिकड बसलेले बुढ्ढेबाढे पाहत होते. आन तो राजा उघड्या आंगान, फाटक्या पँटात, बिना पायताणाचा आपलाच रस्ता समजून येखांद्या राजावाणी बिडी फुकत आरामात चालला होता.

शुभ दिपावली २०१७

मित्रहोच्या वाचकांना दिवाळीच्या हार्दीक शुभेच्छा. ही दिवाळी तुम्हाला सुखाची, समधानाची, भरभराटीची आणि उत्तम वाचनाची जावो हिच सदिच्छा !!

दिवाळी म्हटली कि शुभेच्छांचा पाउस पडायला सुरवात होते. हल्ली तर वसुबारसेपासूनच शुभेच्छांचा वर्षाव पडायला सुरवात होते, पुढले सहा दिवस रोज त्या त्या दिवसाच्या शुभेच्छांचा ढीग पडत राहतो. खरच विचारावासे वाटते तुझ्या बापान तरी कधी वसुबारसेच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या का. लहान असताना जेवणात पोळी एवजी भाकरी आली तर आई सांगायची आज वसुबारस आहे आज भाकरीच, पोळी नाही. त्यादिवशी जेवणात भाकरी, पातळ भाजी किंवा पिठल राहायच. भाकरीची गोडी त्या वयात लागायची होती म्हणून त्या जेवणाचा कंटाळा यायचा, राग यायचा.  त्यावेळेला जर कोणी वसुबारसेच्या शुभेच्छा दिल्या असत्या तर ठोकूनच काढला असता. तीच गोष्ट धनत्रेयोदशीची, त्या दिवशी सोनार सोडला तर कोणी धन कमवत नाही पण जो तो एकमेकाला शुभेच्छा देत फिरत असतो. जर कोणी नवरा वीस हजाराच बजेट ठरवून सोनाराकडे गेला असेल पण बायकोने त्याला पन्नास हजाराने कापले आणि गरीब बापडा त्याचे पैसे भरतोय पण क्रेडीट कार्ड वाल्यांचे सर्व्हर गंडलेय आणि मेसेज येतोय धनत्रेयोदशीच्या शुभेच्छा. कोण वैतागनार नाही? या साऱ्याचा कसलाही विचार न करता ते फ्रि आर्ट किंवा मोफत कला याचा सुळसुळाट झाल्याने जो तो फक्त फॉरवर्ड करीत असतो.

दिवाळी म्हणजे उत्सव नात्यांचा, तो झी वाल्या नात्यांचा नाही तर भाऊबीजेचा, पाडव्याचा. दिवाळी म्हणजे उत्सव फटाक्यांचा फुटनाऱ्या फटाक्यांचा, न फुटनाऱ्या फटाक्यांचा, फोडायचे नाही म्हणून फुटनाऱ्या फटाक्यांचा सुद्धा (हे या वर्षीचे अॅडीशन आहे), दिवाळी म्हणजे उत्सव फराळाचा, दिवाळी म्हणजे उत्सव खरेदीचा, दिवाळी म्हणजे उत्सव स्वच्छतेचा, दिवाळी म्हणजे उत्सव उत्साहाचा. खरेच दिवाळीत साऱ्यांचा साऱ्याच बाबतीतला उत्साह ओसंडून वाहत असतो. आणखीन एका बाबतीत दिवाळीत उत्साह असतो तो म्हणजे लेखन आणि वाचन. मराठीत प्रकाशित होनाऱ्या विविध दिवाळी अंकांमुळे दिवाळीत वाचकाला एक वेगळी मेजवाणी असते.
यावर्षी जुलै महिन्यात मराठी कल्चर आणि फेस्टीव्हल्सच्या ऐश्वर्या ताइ कोकाटे यांचा मेसेज आला दिवाळी अंकासाठी लिहा म्हणून. म्हटल काय घाई आहे लिहू आरामात. अजून कोणाकोणाचे येतील मग कुणासाठी काय लिहायचे ते ठरवू आणि मी ऑफिसच्या रामरगाड्यात गुंतुन गेलो. ऑगस्ट महीना येत पर्यंत लक्षात आले की आपल्याला कोणी कुत्र विचारीत नाही. तेंव्हा त्यांचा लेख पूर्ण करायचा होता पण वेळ मिळत नव्हता. शेवटी शनिवार रविवार बसून लेख पूर्ण केला आणि पाठविला अगदी वेळेत पोहचला त्यांनी ३० सप्टेंबरला त्यांचा दिवाळी अंक प्रकाशित केला. त्यात सुंदर लेख आहेत, कथा आहेत. मर्ढेकर, आइनस्टाइन वर सुंदर लेख आहेत. त्यात मी लिहिलेला ‘माझा जॉली होतो तेंव्हा’ हा लेख सुद्धा आहे. दिवाळी अंकाची ऑनलाइन लिंक
http://www.marathicultureandfestivals.com/

मिसळपावच्या दिवाळी अंकाच्या आव्हानाचा धागा आला. यावेळेला व्यक्तिचित्रे हा विषय होता. मिपाचा दिवाळी अंक म्हणजे घरचेच कार्य असते, तसेही मिपाची आपुलकीची विनंती पण आली. मागे रत्नागिरीच्या कुठल्यातरी स्पर्धेसाठीसुद्धा हाच विषय होता तेव्हा काहीतरी डोक्यात होत पण काही कारणास्तव लिहिलेच नाही. तीच कल्पना ठेवून सिनेमावाला विज्या हे व्यक्तिचित्रे लिहिले. प्रकाशित झाले की लिंक देतो. आतापर्यंत प्रकाशित झालेल्या व्यक्तिचित्रात मला पड्यारमाम प्रचंड आवडला. अगदी साध्या माणसाचे साधे सुंदर सरळ व्यक्तिचित्रण. माझे लिखाण पूर्ण होत आले असतानाच मी एक वऱ्हाडी कथा लिहून त्याचे वाचन करावे अशी विनंती आली. लिहिणे ठिक आहे वाचन जरा कठीण प्रकरण होते. परत वेळ कमी त्यात बाहेर फिरायला जायचे होते. लिहून तर झाले पण वाचायचे कसे सारीच बोबाबोंब होती. मी गाणे म्हटले तर ऑटोट्युनर चा बँड वाजेल पण मी सुधारनार नाही असा माझा आवाज, त्यात वऱ्हाडी वाचायचे तर कसे. तेंव्हा मग शाळकरी मुलासारखे वाचले. त्यातून पंचेस निघत नव्हते. नाट्यमय रित्या वाचा असे म्हणणे पडले पण नाट्यमय म्हणजे किती नाट्यमय योग्य आणि किती अयोग्य. काही आपल्याला जमत नाही असेही वाटत होते. आपलेच लिखाण आपल्याच वाचनातून जर लोकांपर्यंत व्यवस्थित पोहचत नसेल तर त्यासारखा लिखाणावर दुसरा अन्याय नाही. प्रयत्न केला आहे कसे झाले ते सांगाच. यावेळेस मिपावर दृकश्राव्य हे प्रकरण जबरदस्त जमून आले आहे. अंशुमन विचारे याने वाचलेली आगरी कथा मस्त आहे एकदम.

मिसळपावचा दिवाळी अंक
http://www.misalpav.com/node/41251

सिनेमावाला विज्या
http://www.misalpav.com/node/41097

राजा बेवड्याची गोष्ट
http://www.misalpav.com/node/41245

दिवाळी निमित्त मित्रहोवर नवीन लेख

मी व्यायाम करतो

जाता जाता – लक्ष लक्ष दिव्यांची रांगोळी करताना एक दिवा असाही लावा जो कुणाचे आयुष्य उजळून जाइल.

शुभ दिपावली

मी व्यायाम करतो

‘ते वळण माझ्या आयुष्याला दिशा देनारे ठरले.’ कित्येक मोठी लोक अशा प्रकारची वाक्ये त्यांच्या आत्मचरीत्रात फेकत असतात. वळण त्यांच्या आयुष्यात आले म्हणून ते मोठे झाले नाहीतर त्यांचेही आयुष्य आमच्यासारखेच वर्षाकाठी मिळनाऱ्या चार टक्के वाढीच्या मागे धावण्यातच गेले असते. सारे श्रेय त्या वळनाचेच पण ही माणसे उगाचच आत्मचरीत्र वगेरे लिहून सारे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करतात. आमच्या आयुष्यात असे एक जरी वळण आले असते ना तर आतापर्यंत मी दोन चार आत्मचरीत्र लिहून टाकले असते. आय़ुष्याची चाळीस वर्षे वळनाची वाट पाहण्यातच गेले. आता चाळीशी उलटल्यावर मात्र वाटत आता नको रे बाबा ते वळण. आता साध कंबरेपासून वळणे सुद्धा जमत नाही. एक वेळ आत्मचरीत्र नाही लिहिता आले तरी चालेल पण वळण नको. पण एक दिवस अचानक माझी झोप उडाली म्हणजे सकाळी झोप आली नाही. आजवर असे कधीच झाले नव्हते. सूर्य पूर्वेला उगवतो हे बऱ्याच पुस्तकात वाचले होते त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आज घेत होतो. पुस्तकात लिहिलेले सारेच काही काल्पनिक नसते तर. हळूहळू हे रोजच व्हायला लागले, रोजच सकाळी जाग यायला लागली. आता आय़ुष्यात नवीन वळणच आले म्हणा, निदान मला तरी तसेच वाटत होते आता माझ आयुष्य बदलनार, माझ्या जीवनाला वेगळी दिशा वगेरे मिळनार. माझ मन मला सारख सांगत होत तुझ्या हातून काहीतरी वेगळ घडनार. आयुष्यात ती क्रांतीची ज्योत वगेरे पेटनार. मी रोज समईत तेल वगेरे आहे का ते बघत होतो, क्रांतीच्या ज्योतीचे काही सांगता येत नाही ती कधीही पेट घेउ शकते.
“म्हातारा झाला तू आता”
असे म्हणून आमच्या मनकवड्या बायकोने ती क्रांतीची ज्योत पेटायच्या आधीच विझवायचा प्रयत्न केला. मी ती ज्योत अशी विझू देनार नव्हतो. एक दिवस सकाळी अशीच जाग आली. सकाळी जाग येउनही अंथरुणात पडून राहने म्हणजे चालून आलेल्या संधीचे जन्माला येण्याआधीच श्राद्ध घालण्यासारखे होते. मला झोप येत नाही बघून आमचे कुटूंब जोरजोरात घोरत होते. यालाच म्हणतात छत्तीस गुण जुळणे. असे घोरण्याच्या आवाजाचे अत्याचार सहन करण्याखेरीज काहीतरी वेगळा उद्योग करवा म्हणून मी उठलो आणि हातात ब्रश घेतला. काय करावे म्हणून जुन्या वृत्तपत्रांचे जुन्या पुरवण्यांचे वाचन केले. झाडून साऱ्या पुरवण्या वाचून काढल्या. अगदी आरोग्यविषयक पुरवणी सुद्धा वाचायला घेतली. ज्या पुरवणीचा उपयोग आता फक्त रद्दी म्हणून होत होता ती पुरवणी अख्खी वाचून काढली. मुल लहान असताना या पुरवण्यांचे बरेच उपयोग असायचे. पुरवणी वाचल्यावर डोक्यात चक्क लख्ख प्रकाश पडला, माझी ट्युब घाडकन पेटली. मला आयुष्याचे गुज वगेरे समजण्यासारखे झाले, जीवनाचा बोध वगेरे झाला. संसार, नोकरी पैसा अशा समाजाच्या दृष्टीने तुच्छ असनाऱ्या (भलेही सारा समाज त्याच्याच मागे धावत असतो) गोष्टीमागे धावण्यात आपण आपल्या आरोग्यासारख्या खजिन्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. हे असच चालत राहिले तर लवकरच आपल्याला वरुन ताकीद मिळेल. बाबा चल आता असे जगून काय उपयोग आहे. हे काय शरीर आहे अमीबासारखे दाहीदिशांना सुटलय नुसत. गेल्या चाळीस वर्षात शाळेचे मार्क नसेल वाढले, पगार नसेल वाढला पण दरवर्षी पँटचा साइज मात्र वाढतच गेला. लहानपणी उंची वाढली म्हणून पँट छोटी झाली होती आता रुंदी वाढली म्हणून पँट छोटी होते. बाह्य शरीराची ही अवस्था होती तर शरीराच्या आत काय परिस्थिती असेल? नुसत्या कल्पनेन घाम फुटला. त्या दौलताबादच्या भुलभुलैयामधे जसे जिकडे तिकडे वटवाघूळ झालेत तसेच माझ्या नसानसात कॉलस्ट्रॉलचे राज्य पसरले असेल. शरीरात इतकी साखर झाली असेल की त्याला शरीराच्या आतसुद्धा मुंग्या लागल्या असतील. मी म्हणतो पायाला मुंग्या आल्या हाताला मुंग्या आल्या. कसल्या मुंग्या साऱ्या आत आहे. जगातल्या साऱे आजार आ वासून मला गिळायचीच वाट बघत आहे असेच चित्र मला दिसू लागले.
“हे चित्र आता बदलायलाच हवे”
असे मी आरशात बघत स्वतःच्या वाढलेल्या पोटाकडे बघत स्वतःलाच म्हटले. इतकेच नव्हे तर ते बदलण्याचा निश्चय केला. पण नुसत्या निश्चयाने काय होते. काही करायचे म्हणजे कुणीतरी गुरु नको, आपण तर ऐकलेय ‘गुरुविण कोण दाखविल वाट’. मी एकलव्य आहे, एकटाच काहीही करु शकतो पण उद्या मी कुणी मॅरॉथनर, सायकलीस्ट किंवा तत्सम काही होउन पराक्रम गाजवल्यावर आभार मानायचे झाले तर कुणाचे मानायचे. तेंव्हा गुरु हा हवाच. मी काहीही करु शकतो योगा, चालने, धावने किंवा पीटीतल्या कवायती काहीही सांगा मला कसलीच समस्या नाही. सध्या कशाची चलती आहे हे सांगायला कुणीतरी गुरु हवा, नाहीतर सार टॅलेंट वाया जायच. कॉलेजला असताना आता दोन दिवसात टेनिस शिकून टाकू या जोषात टेनिस खेळायला गेलो होतो. तो तिथला माझा पार्टनर नसता तर आतापर्यंत मी मोठा टेनिस खेळाडू झालो असतो. पण नाही तो पार्टनर फक्त माझ्याआधी टेनिस शिकला असल्याने मला सांगायचा ‘एका जागी उभे राहायचे, अजिबात हलायचे नाही. फक्त तुझ्याकडे बॉल आला तर लगेच बाजूला व्हायचे म्हणजे मला बॉल मारता येइल.’ या असल्या कूपमंडूक प्रवृत्तीच्या लोकांमुळेच या देशात खेळाडू तयार होत नाही. मी माझा विचार केला टेनिस कोर्टावरील पुतळा बनून राहण्यापेक्षा मी बेंचावरील ठोकळा होइल. ती चूक मी आयुष्यभर लक्षात ठेवली आणि कोणत्या खेळाच्या वाटेला गेलो नाही. आता तशी चूक नको म्हणून गुरुला घेउनच मैदानात उतरायचे ठरविले.
एका रम्य सकाळी मी गॅलेरीत उभा होतो. हल्ली मला सकाळ ही रम्य वगेरे असते असे जाणवायला लागले होते. त्याआधी रम्य सकाळ, रोमँटीक संध्याकाळ या फक्त कविकल्पना आहे असेच माझे प्रामाणिक मत होते. गॅलेरीतून खाली बघितले सकाळी उठनारा मी एकटाच नव्हतो कितीतरी होते. आजवर मी हेच समजत होतो की सकाळी उठण्याचा हक्क फक्त दूधवाला आणि पेपरवाला यांनांच आहे. माझ्यासारखे बेढब शरीर असनारे सकाळी उठून चक्क चालत वगेरे होते. बंद गळ्याच्या टी शर्टच्या आत चाळीस इंची पोट लपवत होते. हल्ली पोटाचा घेर चाळीस झाला की चाळीशी आली असे समजायचे. कुणी दंडाला मोबाइल बांधून धावत होते तर कुणी कवायत केल्यासारख जोरजोरात पावले टाकत चालत होते. कुणी धावत होते, मधेच चालत होते, मोबाइल मधे बघत होते, परत धावत होते. तसे माझे समान्य ज्ञान उत्तम आहे पण हे एकंदरीत प्रकरण मला विचित्र वाटत होते. त्या बेढब शरीरांच्या मेळाव्यात एक ओळखीचे बेढब शरीर दिसले. बारकाइने पाहिले तर लक्षात आले हा तर आमच्या ऑफिसमधला सेल्सवाला होता. मी त्याला आवाज दिला पण पठ्ठ्याने माझ्याकडे चक्क दुर्लक्ष केले. मनात म्हटले भेट लेका ऑफिसमधे तुला दाखवतो माझा इंगा. त्याच्या दुर्दैवाने तो भेटलाच. मी थेट त्याच्या व्यावसायिक कौशल्यावरच नैतिक हल्ला केला.
“अरे काय तू पक्का सेल्सवाला निघाला, गरज असली तर दहावेळा फोन करतो आणि सकाळी आवाज दिला तरी बघत सुद्धा नाही.”
“अरे बस क्या. माझे दिवसाला पंधरा हजार स्टेप्स करायचे टारगेट आहे तेंव्हा घाइत होतो.”
“स्टेप्सचे टारगेट हे काय प्रकरण आहे?” एखाद्या सोनाराला कुणी हे कॅरेट काय प्रकरण आहे असे विचारल्यावर तो ज्या नजरेने बघेल त्या नजेरेने तो माझ्याकडे बघत होता. दोन बोटांनी चालण्याची हालचाल करीत म्हणाला.
“स्टेप्स.”
“स्टेप्स माहीत आहे रे. या स्टेप्सचे टारगेट ही काय भानगड आहे.”
“दिवसाला किती स्टेप्स. आठवड्याला किती ते.”
“या स्टेप्स मोजनार कोण आणि कशा?” असे विचारताच मोठ्या उत्साहात त्याने हाताचे घड्याळ दाखविले.
“हे घड्याळ, हे मोजते स्टेप्स. गेल्या महीन्यात हाँगकाँगला गेलो होतो तिथे घेतले.”
या सेल्सवाल्यांना ते कुठे कुठे फिरले, तिथे जाउन काय खाल्ले आणि काय खरेदी केले याची जाहीरात करायची सवयच असते. हे असले धंदे करण्यापेक्षा कामावर लक्ष दिले तर कंपनीचा धंदा तरी होइल. मला या सेल्सवाल्यांची भयंकर चीड येते. यांचे ते रशियन सॅलड विथ अमेरीकन पिझ्झा आम्ही का सहन करायचे. मी याला फेसबुकवर सुद्धा अनफॉलो केले होते. आता मात्र माझ्या हातून घोडचूक झाली होती मला स्टेप्स प्रकरणातले फारसे कळत नाही असे त्याला सांगून चुकलो होतो. त्याने मग मला जगातले वेगवेगळे अहवाल स्टेप्स विषयी काय सांगतात याची तपशिलवार माहीती दिली. या सेल्सवाल्यांना कुठला डेटा कुठे फेकावे हे पक्के ठाउक असते. तेंव्हा याला व्यायामातला गुरु मानायला हरकत नाही असे ठरविले. स्टेप्स मोजायचे यंत्र असते हे मला माहीती नाही पण या सेल्सवाल्याला माहीती आहे या भावनेने माझ्यातला सॉफ्टवेअर इंजीनियर मात्र डिवचल्या गेला. मी आंतरजालावर शोध घेतला आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मोजून मापून व्यायाम कसा करतात याची पूर्ण माहीती करुन घेतली. तेंव्हा माझ्या लक्षात आले हा सेल्सवाला उगाचच हाँगकाँगच्या घड्याळीचे कौतुक सांगत होता हे स्टेप्स मोजायचे काम तर फोनमधे एक अॅप डाउनलोड करुनही होत होते. मी व्यायाम, Exercise, कसरत, वर्दीश असे सारे शब्द टाकून गुगल केले आणि व्यायामाची इत्यंभूत माहीती मिळविली. करायचे ते सारे समजून उमजूनच हेच माझे तत्व आहे. एका खुर्चीत बसून सारे ज्ञान आत्मसात केल्यानंतर मग मी व्यायाम सुरु करायचा निर्णय घेतला. मी सेल्सवाला नाही सॉफ्टवेअरवाला आहे तेंव्हा स्वतःसाठी टारगेट न ठरवता मी डेडलाइन ठरवली. एक सोमवार जाउन त्याच्या पुढच्या सोमवारपासून व्यायाम सुरु करायचे ठरविले.
कुठल्याही डेडलाइनसारखी ही डेडलाइन सुद्धा मिस झाली. इथे यमाला सुद्धा डेडलाइन सांभाळता येत नाही, तो सुद्धा त्या व्हेंटीलिटेर समोर हतबल झालाय हल्ली, तिथे तुम्ही आम्ही काय सांभाळनार. डेडलाइन चुकवायचे कारण काय तर हवी तशी (सांगू नये पण हव्या त्या किंमतीतली) शॉर्ट मिळाली नाही. जे करायचे ते अगदी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कर असा सल्ला आमच्य गुरुने दिला होता. तेंव्हा व्यवस्थित शूज, शॉर्ट वगेरे घेतल्याशिवाय घराबाहेर सुद्धा पडायचे नाही असेच मी ठरविले होते. उगाच माझी शॉर्ट चांगली नाही म्हणून मी चालने सोडले असे कारण नको उद्या.
मला अजूनही आठवते तो दिवस सोमवार होता, तसेही मी कोणतेही नवीन काम सोमवारीच सुरु करतो. सकाळी उठलो, नवीन शॉर्ट घातली, शूज थोडे छोटे होत होते पण ते पायात घट्ट बसल्याशिवाय ग्रीप येनार नाही असा दूरगामी विचार केला. थोडे हातपाय हलवले, देवाला नमस्कार केला देवा तूच मार्ग दाखविला. खाली उतरुन एखाद्या योद्ध्याच्या थाटात चालायला सुरवात केली. आयुष्यात आपण काहीतरी वेगळेच पाउल टाकले याचा प्रचंड अभिमान वगेरे वाटत होता. त्यादिवशी ऑफिसमधे सर्वांना सकाळी उठून चालन्याचे फायदे समजावून सांगितले. मूळ उद्देष होता मी रोज चालायला जातो हे सांगने. ऑफिसच्या मंडळीना मी सकाळी उठून चालायला जातो याचे फार कौतुक वाटले. घरी आल्यावर मुलांना सकाळी उठण्याचे फायदे यावर लेक्चर दिले. आमच्या कार्ट्यांनी मात्र मोबाइलवर गेम खेळण्याच्या नादात माझ्याकडे ढुंकुणही बघितले नाही. ही नवीन पिढी अशीच आळशी आहे असा विचार करुन मग मी बायकोकडे मोर्चा वळविला. सकाळी उठून अर्धा तास चालण्याचे फायदे मी तिला तब्बल एक तास समजावून सांगितले. भाजी शिजून होतपर्यंत तिने ते शांतपणे ऐकले आणि मग कुत्सितपणे हसली. मला प्रचंड राग आला. या घरात कुणाला व्यायामाचे महत्वच नाही. मग गांधीजी आठवले ‘First they ignore you’ वगेरे. सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार मस्त गेले. सकाळी सकाळी उठल्यामुळे ऑफिसमधे झोप येत असली तरी मी कसा फ्रेश आहे हेच साऱ्यांना सांगत होतो. पण साला गुरुवार उजाडला तोच मुळी आकछी करीत. अंग दुखत होते. पायाचा व्यायाम केल्याने नाक आणि घशाला मत्सर वाटून त्यांनी असहकार पुकारला होता. अशा बिकट परिस्थितीत शांतपणे झोपण्याशिवाय मी काहीच करु शकत नव्हतो.
“काय आज सकाळ उठून चालायला नाही गेला?” बायकोने विचारले मी काही बोलनार तर तिने परत सुरु केले.
“नाही सकाळी उठून चालायचे बरेच फायदे असतात असे तूच सांगत होता म्हणून विचारले.”
असा टोमणा मारुन ती कुत्सितपणे हसली. आज, हो आज मला समजले होते सोमवारी ती कुत्सितपणे का हसली होती. आपण विचार करतो त्यापेक्षा बायको आपल्याला जरा जास्तच ओळखत असते. या साऱ्यात एक आठवडा गेला. त्यात एक दिवस WFH प्रकरण पण झाले. हल्ली WFH ला काही कारण लागत नाही. एकदा तर कुणीतरी मी WFH आहे दिवसभर मुलाच्या शाळेत काम आहे असे सुद्धा मेल टाकले होते. या साऱ्यातून एक शिकलो व्यायाम हे वाटते तेवढे सोपे प्रकरण नाही त्याचे स्वतःचे एक गणित असते ते समजूनच पाउल उचलायला हवी. मला माझे समजले होते आणि मी तेच करनार होतो पण गुरुचे मत घ्यायला हवे ना, नाहीतर गुरुचा उपयोग तरी काय. मी माझ्या फ्रेंड, फिलॉसॉफर आणि गाइडला भेटलो.
“सुरवातीला हे असच होत असत सवय लागली की होइल बरोबर.”
आता साक्षात गुरवर्यांनीच असे सांगितल्यावर मला चांगलाच धीर आला. रोज सकाळी उठून साडेपाचऐवजी साडेसहाला चालायला सुरवात केली. रोज चालत होतो, अगदी नित्यनियमाने चालत होतो. हल्ली बायको कुत्सितपणे हसत नव्हती. मी चालून आल्यावर रोज पोटाचा घेर मोजत होतो तेंव्हा मात्र बायको हसत होती. रोज चालून सुद्धा पोटाच्या घेरात एक तसूभर फरक पडत नव्हता.  मला वाटल होत महीन्याभरात मी दिशा पाटनी नाही पण निदान सोनाक्षी सिन्हा तरी नक्की होइल. पोटाने युद्ध मांडले होते ते सुइच्या अग्रावर मोजण्याइतके सुद्धा मागे हटायला तयार नव्हते. पोटाचे साम्राज्य अबाधित होते. महीना गेला दोन महीने गेले पण या युद्धात माझी सरशी होण्याची शक्यता दिसत नव्हती. धीर खचायला लागला होता. गुरवर्यांची आठवण झाली पण ते काही महीन्यासाठी युरोपला गेले होते. ही गुरुवर्य मंडळी ना नेमकी गरज पडली तेंव्हाच गायब असतात. परशुरामाने कर्णाला शिकवलेल्या विद्येसारखे ऐन वेळेवर धोका देतात. आता माझे मीच ठरवायचे ठरविले. काही पोटवाले चालता चालता धावतात असे दिसले तेंव्हा आता आपणही त्यांच्यासारखेच चालता चालता धावायचे असे ठरविले. माझा निर्णय मी स्वतःच घेतला. बायकोने लग्नानंतर सुरवातीला कितीवेळा सुनावले होते काही तर स्वतःच्या मताने ठरव. नंतर तिने असे म्हणने सोडून दिले आणि माझ्या संबंधित निर्णय़ तीच घ्यायला लागली. यावेळेस काहीच रिस्क घ्यायची नाही असे ठरविले. आधी आंतरजालावर शोध घेतला तेंव्हा C25K असे मोबाइलचे अॅप सापडले. ते हातात मोबाइल घेउन धावनारे हेच अॅप वापरत असतील असा आपला अंदाज. त्यात होत दोन मिनिट चालायचे आणि दोन मिनिट धावायचे असे गणित होते. त्याला काय लागते दोन मिनिटे तर कधीही धावता येते. त्या अॅपमधे काहीतरी गडबड होती शंभर मीटर जरी चाललो तरी चालण्याचे दोन मिनिट संपून जात होते परंतु धावायचे दोन मिनिट मात्र दोनशे मीटर धावले तरी संपत नव्हते. मी चुकलो असल्याची शक्यताच नव्हती त्या अॅपमधेच गडबड होती. या अशा अॅपमुळे मी मॅराथॉन धावू शकलो नाही, तसे काही नसते तर मी आतापर्यंत दोनतीन मॅराथॉन तरी पूर्ण केल्या असत्या. आमच्या घऱच्यांना आमच्या समस्यांची काही पर्वाच नव्हती. आमचे कुटुंब सांगत होते अरे धावण्याचा वेग चालण्यापेक्षा जास्त असतो म्हणून जास्त अंतर धावावे लागते. असे असते का कधी, नवऱ्याचे कौतुकच नाही. माझे गुडघे प्रचंड दुखायला लागले. धावने तर सोडा पण चालने सुद्धा मुष्किल होउन बसले. गुरवर्य बाहेरुन येताच गुरुवर्यांचा सल्ला घ्यायला गेलो.
“तुझ्या खानदानीत कधी कोणी धावले होते का? झेपत नाही ते धंदे कशाला करायचे?” गुरुवर्यांनी असे खानदानावर घसरणे मला अजिबात आवडले नव्हते. तो फक्त सेल्सवाला असता तर त्याला चांगले सुनावले असते.
“मी आता काय करु चालून एक सेमी पण पोट कमी होत नाही आहे?”
“अस काही कर जे तुला करायला आवडते. जे तू करीत आला आहे.”
खरतर या दोन्ही प्रश्नाचा उत्तर एकच होत आणि ते होत झोप. झोपा काढण्यात मी वस्ताद होतो आणि मी झोप घ्यायला कधीच कंटाळा केला नव्हता कारण मला झोप प्रचंड आवडत होती. पण अजूनपर्यंत तरी अमेरीका किंवा युरोपमधल्या कुठल्याही संशोधनातून हे सिद्ध झाल नव्हत की जास्त झोप घेतल्याने पोट कमी होते. तसे काही असते तर हे सकाळी उठून धावायचे किंवा चालायचे सोडून मी मस्त झोप काढली असती. मग दुसर काय मी करु शकत होतो. खूप विचार केल्यावर लक्षात आले की आवडो किंवा न आवडो पण लहान असताना मी सायकलींग खूप करीत होतो. तेंव्हा माझे शरीर सायकलींगलाच योग्य असेल.
असा सुज्ञ विचार करुन मी तिला घरी आणले. ती माझी मैत्रीण झाली, माझी सोबती झाली. आता मी तिला घेउन फिरायला जातो. आणि मुख्य म्हणजे आता तिच्यामुळे मला व्यायामाची गोडी लागली आणि शेवटी एकदाचे माझ्या आयुष्यात वळण आले.

रंगेहाथ

पात्र परिचय

बॉसः वय वर्षे पन्नास, केस थोडे पांढरे, अंगात सुट, टाय, एका चांगल्या कंपनीत मोठ्या हुद्द्यावर असणारा व्यक्ती.
मुलगी: सेक्रेटरी (Interview ला आलेली) मॉडर्न, गुडघ्यापर्यंतचा स्कर्ट, अंगात टॉप, चांगल्या कंपनीतली सेक्रेटरी वाटावी अशी.
(पहीली एंट्री बॉसची.)
बॉसः हॅलो एव्हरीबडी मेरा नाम है.. जाउ द्या शेक्सपिअर सांगून गेला नावात काय आहे तरी आपण नाव नाव करीत असतो. अहो तुम्ही तुषार कपूरला सचिन तेंडुलकर म्हटले म्हणून काय तो शेन वार्नला उभा आडवा हाणनार आहे. तर मी बॉस, बॉस हा बॉस असतो त्याला काही नाव नसत जमलस तर त्याला नावे ठेवायची असतात. मी दर सहा महिन्याला एक सेक्रेटरी बदलतो. का वगेरे असे खोलात शिरायची गरज नाही. आम्हाला हुषार, मनमिळावू, कर्तव्यृदक्ष, आधुनिक विचाराची, उदारमतवादी सुसंस्कृत कन्या हवी अशी जाहीरात पेपरात दिली. गोंधळलात ना, तो पेपरवालही तसाच गोंधळला होता. त्या मूर्खाने ही जाहीरात अपॉइंटमेंटस एवजी वधू पाहीजेच्या खाली टाकली होती. बर झाल तो संपादक नेहमीचा होता आणि त्याच्या लक्षात आले. अशी जाहीरात वाचून कित्येक सुकन्यांचे अर्ज आलेत. मग मी काय केले ती पंचवीसच्या पुढची आहे ते सारे रेझ्यमु रिजेक्ट. आता काय करायचे कुणी सलवार किंवा जीन्स मधे काकूबाइ आली असेल ना तर तिला सिक्युरीटी ऑफिस मधेच बसवून ठेवायचे दिवसभर. कंटाळून घरी जाइल बिचारी. आपण बिर्याणीवाले वरणभात जमत नाही. आज येणारी कन्या मात्र तशी नाही, ती म्हणजे चवळी आहे अगदी. तिला येताना पाहताच आपला कलेजा खलास झाला.
(सेक्रेटरीची एंट्री)
मुलगी: हाउ डू यू डू
बॉसः ओ फाइन फाइन हाउ डू यू डू . किती गोड बोलता तुम्ही. तुमच ते हाउडूयूडू ऐकताना गाण ऐकल्यासारख वाटल.
मुलगी: मायी माय म्हणली
बॉसः मायी माय म्हणली (धक्का बसल्या सारखा प्रश्नार्थक चेहरा करुन तिच्या भोवती एक फेरी मारतो परत तेच वाक्य) तुझी माय म्हणली
मुलगी: हो मायीच माय म्हणली नाहीतर का तुमची माय आलती का माझ्या घरी म्हणायला.
बॉसः देशीच्या बॉटलला स्कॉचच लेबल. नाही माझी माय कशी येणार तुझीच माय म्हणली.
मुलगी: मायी माय म्हणली
बॉसः काय म्हणली?
मुलगी: मायी माय म्हणली साखर पाण्यात आणि पुरुष गाण्यात एकसारखे विरघळतात
बॉसः तुझ्या माय(पॉज)च अस म्हणन होत. बर ते जाउ दे तुझ नाव काय
मुलगी: मंगली पांडुरंग सेनखाते
बॉसः अच्छा एम. पी. सेनखाते. तुझ गाव
मुलगी: टेंभुरड, जिला बुलढाणा
बॉसः तुझ शिक्षण.
मुलगी: तुम्ही काय शिरगणती वाले हायत का इतक्या चौकशा करुन रायले?
बॉसः नाही तस विचाराव लागत
मुलगी: बारावी झाल, बी ए होउन जाइन कधीतरी
बॉसः होउन जाइन
मुलगी: मंग म्या का खोटी बोलते काय
बॉसः नाही तू कशी खोटी बोलणार होशील होशील पास, बर तुला सेक्रेटरीच्या कामाचा काही अनुभव आहे का.
मुलगी: सिग्रेटरी, म्या सिग्रेट वढत नाही
बॉसः सिग्रेटरी नाही सेक्रेटरी
मुलगी: मंग काही येगळ असत का? ते कस वढतात
बॉसः कोणी काही ओढत नाही. हे बघ तुला सेक्रेटरीच्या कामाचा काही अनुभव आहे का? तू या आधी तुला कुठे सेक्रेटरी म्हणून काम केले आहे का? तसा अनुभव असेल तर तुला कामावर ठेवता येइल.
मुलगी: माझी माय म्हणली
बॉसः आता आणखीन काय म्हणली.
मुलगी: माझी माय म्हणली काम येत नसन तर शिकून घ्याच.
बॉसः अस म्हणाली तुझी माय. मग काय काय शिकवायच आम्ही.
मुलगी: तुम्हीच ठरवा
बॉसः जगाचा बराच अनुभव दिसतो तुझ्या मायला. हे बघ तुला काही प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. तुला मिटींग सेट करता येते का
मुलगी: मिंटींग, मिंटींग म्हणजे काय
बॉसः मिटींग म्हणजे चार लोकांना एकत्र बोलवायच.
मुलगी: ते म्हणता. ते आता करते त्याले का लागते. (दोन जोरात शिट्ट्या मारते) ए संप्या, ए गंप्या, ए इन्या, ए धन्या यार साऱ्यांनो. एका शिट्टीत सारे जमते बघा. त्यायन शिट्टया मारल्या का अजून चार लोक येते.
बॉसः इथे ऑफिसात बसून शिट्टया मारनार आहात का?
मुलगी: मंग काही येगळ असत का ते?
बॉसः अहो ही ऑफीसमधली मिटींग आहे इथे अशा शिट्ट्या नाही मारता येत. इथे मिटींग कॅलेंडर मधे सेट करावी लागते. तुम्हाला कॅलेंडर तरी वापरता येते का?
मुलगी: होSSSS (जोरात हसते) कॅलेंडर वापराले का लागते. (भिंतीवरच कॅलेंडर वापरायची ऍक्शन करुन दाखवते) अस केल की झाल. आमच्या घरी मारुतीच, गणपतीच, देवीच सारे कॅलेंडर हाय. माया मोबाइल मधे पोरायचे नंबर कॅलेंडर वरुनच आहे कोणाचा जानेवारी तर कोणाचा फेब्रूवारी. इचारा काहून
बॉसः का का
मुलगी: म्हणजे लक्षात रायते कणचा कधी भेटला ते.
बॉसः अच्छा! कॅलेंडरचा हाही उपयोग आहे वाटत. ते कॅलेंडर नाही. तुला आउटलुक तरी माहीत आहे का
मुलगी: आउटलुक. माहीत आहे ना, इग्रजी साळेत नाही गेली म्हणून का झाल तेवढ तर येते. म्या एक लुक देला का पुढचा आउट.
बॉसः अहो तस आउटलुक नाही हो आउटलुक म्हणजे….. कस सांगू तुम्हाला तुला मेल माहीत आहे का मेल
मुलगी: माहीत हाय तुम्ही मेल म्या फिमेल
बॉसः ते मेल नाही. ते इ मेल, जी मेल, हॉट मेल
मुलगी: हॉट मेल ह्रितिक रोशन
बॉसः तस नाही. मेल वापरायच असत
मुलगी: म्या बारावी का अशीच पास झाले का. सारे मेलच तर होते माया मांग. माझी माय म्हणली
बॉसः आता परत काय म्हणली.
मुलगी: माय म्हणली प्रत्येक यशस्वी पुरषामाग एक स्त्री रायते पण एका यशस्वी स्त्रीमांग हजारो पुरुष रायते.
बॉसः अस म्हणली तुझी माय.
मुलगी: मंग खोट सांगते काय. मेलच माया मदतीले धावून आले म्हणून म्या बारावी झाले. सांगू तुमाले कशी पास झाले ते.
बॉसः बर ते जाउ द्या तुला एक्सेल येते का. मीच सांगतो काय ते नाहीतर परत कुठे तरी जाशील. एक्सेल म्हणजे त्यात ते उभ्या लाइनी, आडव्या लाइनी, चौकटीत आकडा
मुलगी: आकडा लावते त्याले एक्सेल नाही मटका म्हणते साहेब. मी सांगते तोच आकडा येते पाहा.
बॉसः तू लावलेलाच आकडा येतो ते कस?
मुलगी: माया एक दोस्त मटकेवाला हाय.
बॉसः अच्छा
मुलगी: आपला दोस्ताना येकदम झकास हाय येक तंबाखूवाला भोकणा, दुसरा मटकेवाला फेंगडा हाय, तो गुत्तेवाला बोबडा हाय अन तो चाकूवाला बहिरा हाय. बहिरा म्हणजे तो बहिरा नाही पण लोक त्याले अस म्हणते.
बॉसः तू जरा जास्तच मनलावू आहे, आय मिन मनमिळावू.
मुलगी: तुमाले माया दोस्ताची गंमत सांगू का
बॉसः ते राहू दे. कामाविषयी बोलू आपण. काही नाही तर निदान टायपिंग तरी येत का तुला
मुलगी: माझी माय म्हणली कॉपी पेस्टंच्या जमान्यात टायपिंगची काय गरज.
बॉसः तुझी माय इथपर्यंत पोहचली. ना तुझ धड शिक्षण झालय, ना तुला कामाचा अनुभव आहे. तुला नोकरी द्यायची म्हणजे कठीण आहे.
मुलगी: मी काय म्हणते साहेब ते मेल, ते वर्ड, ते एक्स्ल तुमाले येते ना
बॉसः हो
मुलगी: मंग तुम्हीच ते वापरना म्या आपली गाण म्हणते, नाचते.
बॉसः नाच गाण ऑफिसात चालनार नाही.
मुलगी: मंग भायेर जाउ
बॉसः हा विचार करता येइल. तरी ऑफीसचे काहीतर काम आले पाहीजे ना.
मुलगी: (ती रडायला लागते. जोर जोरात रडायला लागते.) माझी माय म्हणली तुम्ही सायबान, मेहरबान, कदरदान, अब्बाजान आहात.
बॉसः
मुलगी: मले नोकरी पायजे (परत रडते, जोर जोरात रडते)
बॉसः ठिक आहे मी तुला देतो नोकरी
मुलगी: तुम्ही मले काम द्यान, मले ते वर्ड, एक्सेल, ते तुमचे मेल फि मेल काही नाही आल तरी बी काम द्यान
बॉसः हो तुला ते काही नाही आले तरी मी नोकरी देतो.
मुलगी: ते टायपिंग बी नाही आले तरीही
बॉसः हो टायपिंग नाही आले तरीही
मुलगी: शाब आप कितने अच्छे हो, आप महान हो, आप ये हो, आप वो हो बल्की मै कहू
बॉसः बस, बस, अंदाज अपना अपना मी पण बघितला आहे. मी तुला कामावर ठेवतो पण माझ्या काही अटी आहे
मुलगी: अटी कंच्या
बॉसः तुला इथे ओव्हरटाइम करावा लागेल
मुलगी: ओवरटाइम हे काय असत
बॉसः ओव्हरटाइम म्हणजे दिवसा खूप काम असतात मग कधी कधी सारी काम दिवसात पूर्ण होत नाही अशावेळेला मग ती काम रात्री जास्ती काम करुन पूर्ण करावी लागतात. त्या कामाचे जादा पैसे पण मिळतात.
मुलगी: अस व्हय ते, करीन ना म्या बी ओवरटाइम करीन. पण साहेब म्या का म्हणते आपण जी काम रातच्याला करायची ती दिवसाच केली तर. तुमाले जादा पैसे बी नाय पडणार
बॉसः मला काय तसही चालेल, दुसरी अट तुला माझ्या सोबत टू… नाही ते नको हं दौऱ्यावर याव लागेल
मुलगी: दौरे (चक्कर आल्यासारखी ऍक्शन करीत बोलते)
बॉसः ते दौरे नाही. बाहेरगावी जाणे.
मुलगी: पिकनीक होय. पिकनाकले मी कुठेही येते. आमच्या साळच्या पिकनिकसाठी आम्ही नदीच्या काठावर गेलतो तेथ गेल्यावर समजल गाववाल्यांन तेथ बी हागीणदारी करुन ठेवली म्हणून. तुमाले गंमत सांगू.
बॉसः नाही नको. मी पिकनिक विषयी नाही बोलत आहे. मी म्हणतोय ऑफिसच्या कामाच्या निमित्ताने बाहेर जाणे.
मुलगी: मंग टूर म्हणा की हो काय ते फेफर आल्यासारख दौरे म्हणता. मी कुठ बी येते.
बॉसः अस तू कुठ बी येते
मुलगी: का हो साहेब तुमच्या आधीच्या शिग्रेटवरी बी ओवरटाइम करत होत्या का, त्या बी तुमच्यासंग टूरवर येत होत्या का
बॉसः वावा यायच्यान. टूर वर यायच्या ओव्हरटाइम करायच्या
मुलगी: मंग तुम्ही काय करत होता,
बॉसः काही विचारु नको गंमतच आहे ती,
मुलगी: अस कणची गंमत आहे साहेब. तुम्ही का त्यांच्या बाथरुम मधे कॅमेरे लावून पाहात होता का, का सरबताच्या ग्लास मधे औषध देत होता.
बॉसः आता तुझ्या पासून काय लपवू काही असतात मूर्ख पोरी हटखोर तेंव्हा असे उपाय करावेच लागतात. साऱ्याच थोडी तुझ्यासारख्या समजूतदार आणि उदारमतवादी असतात.
मुलगी: अस सांगू माझी माय काय म्हणली ते. माझी माय म्हणली इंन्सपेक्टर श्रुती देशमुख अशा नराधमाची अजिबात गय करु नको. त्याच्या तोंडाला काळ फास, त्याची गाढवावरुन धिंड काढ आणि त्याला भर चौकात जोड्यान बदडून काढ. खूप तक्रारी होत्या तुझ्याविरुद्ध बरा सापडला आज रंगेहाथ.

स्टार्टअप स्वप्ने आणि सौदेबाज

IMG-20170220-WA0002
Get back to drawing board

बापाने गुंतवणुक म्हणून घेतलेल्या पुण्यातल्या फ्लॅटमधेच राजनने आपले ऑफिस थाटले होते. परवा खालेल्या पिझ्झाचा बॉक्स न फेकल्याने त्याचा वास रुममधे पसरला होता. कालचे उरलेले अर्धे सँडविच तसेच पडले होते. कांपुटरच्या केबल्स अस्ताव्यस्त पसरल्या होत्या. खुर्चीत बसून, समोरच्या टेबलवर पाय ठेवून ‘Power of Positive Thinking’ अस पुस्तक छातीशी धरुन राजन तसाच झोपला होता. दरवाजावरची बेल वाजली. राजनला ऐकू आली तरी दुर्लक्ष करुन तो झोपलाच राहीला. परत बेल वाजली. राजनने आत बघितले पार्टनर नव्हते. घड्याळात बघितले दहा वाजले होते. बाई आली असेल दोन दिवस ती नव्हती. बाई नसली की खाणे आणि खोली दोन्हीची आबाळ होते. राजनने दार उघडले बाइच होती. सकाळी सकाळी न सांगता पार्टनर्स कुठे निघून गेले म्हणून तो वैतागला होता. खर तर पार्टनर त्याच्या वैतागाचे कारण नव्हते. त्याच्या वैतागाचे कारण होते राहुल पंडीत, ‘The Great Rahul Pandit’ स्टार्टअप विश्वाचा महागुरु राहुल पंडीत, व्हीसी कंपनीचा फंड मॅनेजर राहुल पंडीत, इंग्रजी बोलनाऱ्या व्हीसींच्या दुनियेतल मराठमोळ नाव राहुल पंडीत, आपला वाटनारा पण कुणाचाही नसनारा राहुल पंडीत.

खरगपूरला असल्यापासूनच राहुल पंडीत हा राजनचा हिरो होता. तो त्याला ट्विटरवर फॉलो करीत होता. त्याचा ब्लॉग नियमाने वाचत होता. राहुल पंडीत या नावाने त्याला भारावून टाकले होते. राजनने स्वतःहून पुढाकार घेउन त्याला कॉलेजच्या सेमीनारला बोलावले होते. त्याच्याशी ओळख करुन घेतली होती. त्याचा नंबर घेतला होता. त्याला दुसरा राहुल पंडीत व्हायचे होते. शिक्षण संपले, चांगल्या पगाराची नोकरी लागली. दिड वर्ष नोकरी केली पण स्टार्टअपचा किडा डोक्यात होताच. एका संध्याकाळी त्याने राहुलच्या ब्लॉगमधे वाचले ‘Highly paid job is an emotional slavery’. दुसऱ्या दिवशी त्याने नोकरीतून राजीनामा दिला. तो थेट राहुलला जाउन भेटला त्याच्या डोक्यातल्या वेगवेगळ्या कल्पना त्याला सांगितल्या. राजन नंतर पुढे राहुलला भेटतच राहीला. पण जसजशा भेटीगाठी वाढत गेल्या तसतसा राजनच्या मनातला राहुल मात्र उतरत गेला. मराठी बोलतो म्हणून जवळचा वाटत असला तरी तो दर दुसऱ्या वाक्यात एक मराठमोळी शिवी हासडत होता. कुणाही समोर कसाही राजनचा पाणउतारा करीत होता. गेल्या चार महीन्यात त्याने राजनला आयझेड पासून ते वायझेड पर्यंत साऱ्या शिव्या दिल्या होत्या. पन्नासेक बिझेनस प्लॅन बनवून घेतले होते, एकेक स्लाइड दहा वेळा बनवून घेतली होती. हीरो, आदर्श असा राहुल पंडीत आज राजनसाठी फक्त फंडींग मिळवायचे साधन झाला होता. पण…. राजनला पुण्यातल्या टेन डाउनिंग स्ट्रीट पबमधली मिटींग जशीच्या तशी आठवत होती.
“स्टार्ट अप क्या है?”
“ग्रेट आयडीया”
“बकवास, दिवसाला हजारो आयडीया मी केराच्या टोपलीत फेकतो.”
“टीम”
“भंकस. क्या औकात क्या है तेरी? कित्येक आयआय़टी वाले माझ्या मागे मागे फिरतात.”

आयआयटी जाउ द्या पण साध इंजीनियरींग पण न केलेला राहुल राजनची औकात काढत होता. या राहुलचे कतृत्व काय तर याने कसली तरी कंपनी काढली तीन चार वर्षे चालवली, कुणाला तरी विकली आणि त्या कंपनीने सहा महीण्यात ती प्रॉ़डक्ट लाइन बंद केली. सारी माणसे हाकलून लावली. न खपनाऱ्या प्रॉ़डक्टची कंपनी काढूनही हा मात्र स्टार्टअप विश्वाचा महागुरु झाला.
“Startup is all about money.”
राहुल बडबडत होता राजन ऐकत होता. राजन मनातल्या मनात शिव्या हासडत होता ‘साला ढक्कण’. हातातला ग्लास त्यातल्या बीयरसकट राहुलच्या तोंडावर फेकावा असे राजनला वाटत होते. सारा राग गिळून राजनने शांतपणे विचारले.
“साऱ्या मिटींग झाल्या फंडींगचा निर्णय कधी होइल?”
“फंडींग, तुझ्या प्रॉ़डक्टसाठी” काहीवेळ जीवघेणा पॉझ. “We like it, करु फंडींग.”
राजनचा आपल्या कानावर विश्वासच बसत नव्हता. आता बियरसुद्धा चढली की काय अशी शंका त्याला आली. तो गोंधळलेल्या चेहऱ्याने राहुलला बघत होता.
“Yes man, we will fund you but ….. before that just get three customers. We will fund you what you want at the equity you want to give.”
काही क्षणांपूर्वी आकाशात असनारा राजन धाडदिशी जमीनीवर कोसळला. गेली सहा महिने त्याने राहुलच्या मागे खर्च केली होती. त्याच्या शिव्या ऐकल्या होत्या. बिझनेस प्लॅन, इक्वीटी यातच तो गुंतला होता. हे सारे का तर एक दिवस हे ऐकायला की कस्टमर आण मी पैसे देतो. हेच करायचे होते तर तो कस्टमरच्या मागे लागला असता याच्या मागे लागून काय मिळवले दिवसाला डझनभर शिव्या. कालपर्यंत हाच सांगत होता चांगली आय़डीया चांगल्या तऱ्हेने प्रेझेंट केली की फंडींग येते. प्रॉडक्ट कस्टमर हे कसे पळत येतात मग.
“मला सीड फंड हवाय राहुल ग्रोथ फंड नाही, प्रॉडक्ट बनवायच आहे.”
“आयXX तू मला शिकवतो फंडींग काय ते. तुझ्या त्या स्लाइडवर पैसे उधळायला बापाचा माल वाटला का रे. नो कस्टमर नो मनी.”

त्या दिवसापासून राजनचे एकच ध्येय होते या राहुलला त्याच्याच खेळात हरवायचे. त्याचसाठी राजन दिवसरात्र मेहनत करीत होता. प्रॉडक्टवर काम करीत होता कस्टमरला फोन करीत होता. गेले तीन महीने त्याने कित्येक कंपन्यांना लिहीले होते, प्रत्यक्षात जाउन भेटला होता. प्रदर्शनात भाग घेतला होता. पण कुठनही काहीच उत्तर येत नव्हते. राहुलला आपण हरवू शकत नाही याचीच त्याला प्रकर्षाने जाणीव होत होती. सारा उत्साह, जोश संपला होता. आतातर जीमेल उघडायचासुद्धा कंटाळा येत होता. दरवाजा वाजला पार्टनर आले होते. त्यांनी राजनला बघून न बघितल्यासारखे केले. राजन हल्ली खूप चिडचिड करतो म्हणून ते त्याच्याशी कमीच बोलत.
“Guys, I want to talk to you.” दोघही निमूटपणे राजन जवळच्या खुर्चीत येउन बसले. सहस्त्रने विचारले.
“वाइंड अप?”
“नाही”
“Inflection”
“नाही, एक कस्टमर इंटरस्टेड आहे.”
“काय?” सहस्त्र जवळ जवळ उडालाच. त्याने खुर्ची उलट करुन राजनच्या आणखीन जवळ नेली.
“VDM Textiles. हा माणूस आपले आयुष्य बदलू शकतो. मी नेटवर चेक केल. अहमदाबादची पार्टी आहे. सुरतला दोन आणि अहमदाबादला एक फॅक्टरी आहे. नवीन फॅक्टरी काढलीय ओनली फॉर एक्सपोर्ट. फायनल टॉक, अहमदाबादला बोलवलय.”
“हा मला हवाय राजन. I want him.”
“मी फोन केला, मेल केले. रिक्वार्मेंट घेतल्या. मोठ प्रोजेक्ट आहे. एक करोडपर्यंत तरी जाइल.”
“ग्रेट. अंशी लाखाचा कोट देउ. साठपर्यंत ठीक आहे नाहीतर सरळ उठून येउ.”
“मी तुमचा प्रॉडक्ट का घेउ?”
“तुला कोण घे म्हणते?”
“काय म्हणायच काय तुला?”
“आपण रिहर्सल करायला हवी.”
“का रामलीला आहे का तमाशा?”
“सहस्त्र तो बरोबर बोलतोय. आपल्याला सेल्सचा अनुभव नाही तेंव्हा मॉक ड्रील हवी. चला आताच सुरु करु या. TRAP, Textile Resource Automation Planning is specially designed for textile. It gives 14% productivity improvement. Highest in Industry.”
“ते खरे असेलही पण इतरही प्लेयर आहेच ना.”
“Let me take this, our solution not only improves productivity by 14% but also reduces wastage to half. काम ज्यादा और वेस्टेज कम.”
“तुम्ही नवीन आहात, पोर आहात उद्या पळून जाल.”
“त्याची काळजी नसावी, आम्ही दोन वर्षाची सर्व्हीस गॅरंटी देतो. दोन वर्षे सॉफ्टवेअर अपडेट फुकट.”
“इतकच नाही तर शेवटची पाच टक्के रक्कम आम्ही दोन वर्षे ग्राहक सेवा दिल्यानंतरच घेतो.”
“Awesome, this is working guys.”

मुंबइवरुन ट्रेन पकडायची असल्याने सहस्त्र आणि राजन मध्यरात्रीच पुण्यावरुन निघाले. अहमदाबादला पोहचत पर्यंत दहा वाजले. अजूनही अर्धा तास वेळ होता मिटींग साडेदहाची होती. रिक्षात मधेमधे कुठलातरी मुद्दा आठवत होता, त्यावर चर्चा होत होती. अधेमधे चर्चेत राहुल आला की दोघांच्याही तोंडात दोन शिव्या येत होत्या, मस्तकात आग भडकत होती.
“तुला सांगतो राजन आज जर हे डील झाले ना तर हे व्हीसी लाइन लावतील आपल्यासमोर. त्या राहुलचा थोबडा बघण्यासारखा असेल.”
“असे कस्टमर मिळाले तर फंडींगची गरजच काय?”
मोठ्या रस्त्यावरुन रिक्षा आत वळली. आता छोट्या छोट्या गल्ल्या दिसू लागल्या, पुढे गोशाळा आली इकडे कुण्या कंपनीचे ऑफिस असेल असे अजिबात वाटत नव्हते. एकदोन गल्ली गेल्यावर रिक्षा एका जुन्या, पडक्या इमारतीसमोर उभी राहीली. दोघांनीही रिक्षातून बाहेर बघितले. इमारतीवर जय श्रीकृष्ण टेक्सटाइल्स भवन असे लिहिले होते. कंपनांच्या यादीत एक नाव VDM Textiles असेही होते. दोघेही आत गेले. आतली परिस्थिती वेगळी होती. बाहेरुन जुनाट वाटनाऱ्या इमारतीत आत साऱ्या आधुनिक सुविधा होत्या. प्रशस्त असे रिसेप्शन होते. दोघांनीही रिसेप्शनीस्टला आपले कार्ड दिले. तिने कोणाला तरी फोन केला. एक विशीतला तरुण बाहेर आला.
“राजन”
“हो मीच.”
“एमडी साहाब वेट करके निकल गये.”
“निकल गये.”
“उनको जरुरी काम था. आप बैठीये, आ जाएंगे. आपको लेने स्टेशनपे मर्सिडीज भेजा था.”
राजन आणि सहस्त्र दोघांनीही एकमेकांकडे बघितले. घ्यायला मर्सिडीज येउनही आपण रिक्षाने आलो साल फुटक नशीब आपल. त्या विशीतल्या तरुणाने दोघांनाही आत एका खोलीत बसवले. छान लेदरसोफा होता. सहस्त्र तर पाय लांब करुन पसरला सुद्धा, तेवढ्यात एक मनुष्य पाणी घेउन आला.
“थँक्यू.”
“नाष्टा सर, फाफडा, जलेबी, ढोकला?”
“नही नही. हमने कर लिया है.” सहस्त्रने आश्चर्याने राजनकडे बघितले.
“चाय या कॉफी?”
“दो फिल्टर कॉफी लेके आना.” राजनने काही बोलायच्या आतच सहस्त्रने उत्तर दिले. तो मनुष्य लगेच दोन कॉफी, बिस्किटे आणि दोनतीन प्रकारची शेव घेउन आला. खाणे झाले, कॉफी झाली पण अजून कोणी आले नव्हते. दोघेही वॉशरुममधे गेले, तोंडावर पाणी मारले, आळोखेपिळोखे दिले, तोंड वेडवाकडे करुन तोंडाचा व्यायाम केला, घसा खाकरला, टाय ठिक केला. परत त्याच खोलीत येउन बसले. एक तास गेला, दीडतास गेला, दोनतास गेले. कोणीच आले नाही फक्त तो मघाचाच मनुष्य पाणी घेउन येत होता. एक वाजता सकाळचा विशीतला तरुण आला.
“एम डी साहाबको टाइम लगेगा. आप खाना खा लिजिये.”

लगेच सहा सहा वाट्या असनाऱ्या दोन थाळ्या आल्या. साग्रसंगीत गुजराती जेवण आणि वरुन आग्रह. हे खाउन पहा, ते खाउन पहा. दोन दिवसापासून उपाशी असल्यासारखे दोघांनीही जेवण केले. बरोबर तीन वाजता चहा आला. आता कंटाळा आला होता. सहस्त्र मधे मधे रिसेप्शनला जाउन विचारत होता पण काहीच उत्तर नव्हते. पाच वाजता कचोरी आली परत चहा आला. सहा वाजता ऑफिस सुटायची वेळ झाली. हळू हळू सारी इमारत रिकामी झाली, सारे दरवाजे बंद झाले, सारे दिवे विझले फक्त यांच्या खोलीतला दिवा सुरु होता. बाहेरही कुट्ट अंधार होता, असा अंधार जुनाट इमारत, पूर्ण इमारतीत दोन वॉचमन आणि हे दोघे. भिती वाटली. दोघांनाही आता कसलीच हालचाल करावीसी वाटत नव्हती दोघेही शांतपणे सोफ्यात बसले होते. नऊ वाजले. मघाचाच मनुष्य परत दोन थाळ्या घेउन आला. परत आग्रह करुन जेवण झाले. पोटात जागा नसतानाही खावे लागले. रात्री न झालेली झोप, सकाळपासून एकाच जागी बसून आलेला कंटाळा आणि भरपूर जेवण यामुळे जेवण झाल्यावर लगेचच दोघांनाही झोप आली. तिथेच सोफ्यावर दोघेही झोपले.

“साहाब एमडी साहाब बुला रहे है.”
सकाळचाच विशीतला तरुण उठवत होता. आता तो पायजामा, शर्ट घालून होता. राजनने घड्याळात बघितले रात्रीचे साडे अकरा वाजले होते. कसलाही विचार न करता दोघेही त्या तरुणाच्या मागे निघाले. क्युबीकल मागे क्यबीकल असे करीत तिघेही चालले होते. इमारतीच्या दुसऱ्या टोकाला आले. मागे थोडी मोकळी जागा होती तिथे कसलातरी घाण वास येत होता. एक गल्लीसारखा रस्ता ओलांडला समोर मोठा बंगला होता. बंगल्याचे फाटक उघडून आत शिरले. बंगल्याच्या इमारतीच्या बाजूने फरशा टाकून बंगल्याच्या मागे जायला छोटा रस्ता केला होता. बंगल्याच्या मागे अंगण होते पण सारा अंधार होता त्यामुळे कुठे काहीच दिसत नव्हते. मेहंदीची आणि गुलाबाची झाड येवढच काय ते दिसत होत. रातकीड्यांची किरकिर मात्र ऐकू येत होती. बरेच चालल्यावर एक छोटी पण दोन मजले असनारी इमारत दिसली. इमारतीत वर जायला एक लोखंडी, चिंचोळा, खांबाभोवती फिरनारा जिना होता. तिघेही जिन्याने सर्वात वरच्या मजल्यावर आले. तिथे एक छोटीसी खोली होती. त्या तरुणाने खोलीचे दार उघडले. आत जुनाट पद्धतीचे ऑफिस होते. कांपुटर वगेरे असले तरी जुनी कपाट, फाइल्सचा ढीग, देवाचे फोटो असे सारे होते. राजन आणि सहस्त्र आत जाताच आतल्या एका साठीतल्या मनुष्याने त्यांचे स्वागत केले.
“जय श्रीकृष्ण. आओ राजनबाइ, बैठीये.” हस्तांदोलन केले.
“आपका परीचय”
“मेरा पार्टनर है सहस्त्र”
“जय श्रीकृष्ण. आयआयटी.” सहस्त्र फक्त हसला. “राजनबाइसे तो बात होते ही रहती है आपसे कभी बात नही हुइ. क्या लोगे, चाय कॉफी, कोल्ड ड्रींक?”
“नही. खाना बहुत हो गया सुबहसे.”
“आप फिर ऐसा करो सोडा ले लो.  हमारे यहाका सोडा तो पुरे एमदाबादमे फेमस है.” असे म्हणत त्याने हातातली बेल दाबली तसाच तो तरुण आत आला.
“दो लेमन सोडा और मेरे लिये काला खट्टा लेके आणा. तरुण गेला. “हमारा छोकरा है. बीकॉम कीया है. अभी धंदा यही देखता है. पढकेभी अब आप लोगोकी तरह आयआयटी तो नही जायेगा. आप लोगोको कुछ परेसानी तो नही हुयी ना. मै थोडा लेट हो गया.”
“नही. कोइ तकलीप नही.”
“हमारी मौसीके बेटी की सास मर गयी उधर जाना पडा. वैसे हमारे एमदाबादमे ट्रेफिक तो होता नही पर पता नही आज ट्रेफिक जेम था.” लगेच सोडा आला. सोडा पिउन झाल्यावर त्याने विचारले.
“बोलो राजनबाइ क्या कहते हो?”
“सर हम लोग टेक्सटाइल कंपनीके रिसोर्स प्लॅनींग और ऑटोमोशनका सॉफ्टवेअर बनाते है.”
“वो सब तो हमने वेबसाइटपे पढ लिया है. रोकडा कितना बोलो.”
“अब आपसे क्या छिपाना आप हमारे पहले कस्टमर हो. हमने आपका काम देखा, बडा काम है. कोइ और होता तो हम एक करोड लेते आपके लिये केवल अस्सी लाख.”
“बहुत अच्छा कोइ प्रोब्लेम नही. आप आयआयटीवाला हो तो आपका प्रोडक्ट का कोलोटी नंबर वन होगा. मुझे कोइ शक नही. आयआयटीवाले हो तो पहले पेटंट भी करवाया रहेगा. आपका प्रोडक्ट तो वेस्टेजबी कम करता है. सर्व्हिसका कोइ टेंसन नही. मै तो धंदा विस्वासपे करता हूँ, मुझे विस्वास है आप लोग भागने वालोमेसे नही. बात खत्म, डील पक्की. जय श्रीकृष्ण. पाच लाख फायनल तीन लाख चेक, दो लाख केस. रोकडा. आजकल केसकी समस्या हो गइ है राजनबाइ.”

कुणीतरी पर्वताच्या टोकावर नेउन सुंदर सूर्यास्त दाखवता दाखवता जोरात धक्का द्यावा तसे दोघांचे झाले होते. काय बोलावे काही सुचत नव्हते. घड्याळ बाराचे ठोके देत होती. दोघांनीही गोंधळलेल्या चेहऱ्याने एकमेकाकडे बघितले.
“कुछ कम है, ठीक है बीस हजार बढा देंगे. हमारे दोस्तीके नाम. जय श्रीकृष्ण.”
राजन आणि सहस्त्रच्या सर्व मुद्द्यांना मान्य करुनही तो रक्कम काही हजारानेच वाढवत होता. दोन तास तसेच गेले. शेवटी तो बोलला.
“देखो मुझे भी सोना है और आप लोगभी थके होंगे. ग्यारा लाख एकसो एक. सारा पैसा चेकसे. पक्का.”
राजन आणि सहस्त्र दिवसभरात इतके थकले होते की पुढे ताणायचे त्राण दोघातही नव्हते. सहस्त्र तर अधेमधे डुलकीही देत होता. मुख्य म्हणजे कस्टमर हवा होता, त्याशिवाय गाडी पुढे सरकनार नव्हती. कस्टमर नाही म्हणून राहुल पंडीतने नाकारलेली कंपनी असे नाव व्हीसीच्या विश्वात पसरले होते. नफा तोटा काय आहे याचा विचार न करता कस्टमर मिळवणे गरजेचे होते. अचानकच राजनच्या डोक्यात थोडा वेळ घ्यावा असा विचार आला. त्याने विचारले
“वो तो ठीक है पर एकबार आपका फॅक्टरी देख लेते. तो काम कैसे करना समझमे आ जाता.”
“वो तो नही हो सकता.”
“क्यू. कोइ पेपर साइन करना है तो कर लेंगे.”
“अऱे नही हम तो विस्वासपे धंदा करते है. पेपर वेपर सब वकिलोका पेट भरने के लिये है. पर क्या है फेक्टरी नही है.”
“क्या फॅक्टरी नही है.”
“आज नही है पर कल बन जायेगी. सरकार अभी गाववालोसे जमीने ले रही है. फिर उसका सेझ बनायेगी, प्लोट देगी. फिर हम कोइ प्लोट खरीदके फैक्ट्री डाल देंगे. वा तो हो जायेगा पक्का बस थोडा टाइम लगेगा.”
“मतलब आज कुछ भी नही है.”
“ऐसा नही है जमीन तो है ना.”
“क्या तमाशा बनाके रखा है आपने. हम पुनासे यहा आये आपका काम करने के लिये. सुबहसे हमको बिठाके रखा. पिछले तीन घंटोसे हम लोग प्राइस डिस्कस कर रहे है. ये सब किस लिये? उस बंजर जमीन के लिये जो अभी हमारी क्या सरकारकी भी नही है. क्या है ये सब? क्या चाहते क्या हो आप?”
“एक्विटी”
“इक्वीटी मै कुछ समझा नही.”
“नही समझ पाओगे. स्टार्टअप क्या है पैसेका खेल है. ये हातसे आता है वो हात से जाता है. बिचमे जितना बटोर सकते है बटोरलो. तुम हमे एक्विटी दोगे हम उसे फंडींग राउंड मे बेच देंगे. तुम्हे फंडींग चाहीये मुझे पैसा.”
“मै आपको इक्वीटी क्यू दू?”
“तुम दोगे वो भी २० प्रतिशत. तुम्हे कस्टमर चाहीये हम देंगे. सब मेनेज हो जायेगा बिलकुल चिंता मत करना. बिना कस्टमर तुम्हारी क्या व्हॅल्यू है. कस्टमर है तो व्हॅल्यू है. व्हॅल्यू है तो फंडींग है. सोच लो.”

राजन तसाही भडकलेला होता. सारे ऐकून सहस्त्रची पण झोप उडाली होती. पुण्यात असता तर त्याला धक्के मारुन हाकलला असता. राजन तसाच रागारागात उठला, त्याच्यामागे सहस्त्रही उठला. दोघेही परत जायला निघाले.
“राजनबाइ, सोचलो अच्छा ओफर है. इस खेलमे आप ना पहले हो, ना अकले हो. कोइ ना कोइ तो ओफर लेही लेगा तो आप क्यू नही. ठंडे दिमागसे सोच लो राजन बाइ.”
असे म्हणत तो मनुष्य खुर्चीतून उठला. राजन आणि सहस्त्र धक्कातून अजून सावरले नव्हते. तेथेच दरवाज्यात उभे होते. तो राजनच्या जवळ येउन म्हणाला
“राजनबाइ बुरा मत मानना आपको तकलीप दी. पर क्या करे ये खेल है हम तो छोटे प्यादे है. सारा खेल तो उसका है. उपर क्या देख रहे हो उप्परवाले का नाही,  खेल आपके पंडतका है. राहुल पंडतका. हमे तो कमिशन लेते है खेल तो वो खेलता है.  जय श्रीकृष्ण.”

बाहुबली आन जानराव

bahubali poster1

दोन बरस माणसाले येकच गोष्ट सतावत होती ‘कटप्पाने बाहुबलीको क्यू मारा.’ आता आपल्याले परेशान्या का कमी रायते का जी. अमदा तूरीन पार खाउन टाकल. दरसाली अळी तूरीले खाते अमदा तूरीने आपल्याले खाल्ल. त्येच्यात हे परेसानी आणखीन कायले ठेवाची. बाहुबली येनार अस समजल तवाच म्या फोन करुन माया साडभावाले सांगतल मायासाठी दोन टिकिटा काढून ठेवजो. ज्या तारखेच भेटेन त्या तारखेच काढजो, म्या येतो. मी आन माया ढोरकी धन्या, त्याले मायासारखाच पिक्चरचा भारी शौक हाय. बायको पोरायले घेउन यवतमाळेले गेली. म्या बी मायी वावरातली काम आटपून घेतली. नाही कणच्या दिसाच टिकिट भेटन काही सांगता येत नाही न भाउ. रोज फोनची वाट पाहात होतो. धन्यान तर परेसान करुन सोडल होत, घंटाघंट्याले इचारे ‘फोन आला का, फोन आल का’. साडभावान टिकिट काढल्याचा फोन केला आन म्या आन धन्या शिद्दे नागपुरात पिक्चर पाहाले पोहचलो. तुम्हाले सांगतो राजेहो येक रुपयाचा पछतावा नाही झाला, का पिक्चर हाय पूरा पैसा वसूल. असा पिक्चर आजवरी बनला नाही. मजा आली.

पिक्चरमंधी जे बी हाय ते पहील्या बाहुबलीवाणीच लय मोठ, कोठ बी लहाणसहाण काम नाही. कंजूशीचा कारभारच नाही. येथ बैल मोकाट नाही सुटत हत्ती मोकाट सुटते, तो बाहुबली खासर वढत नाही आणत तर रथ वढत घेउन येतो. येकटा माणूस हत्तीले आटोक्यात आणते, मंग बाहुबली हाय तो. त्या बाहुबलीले पाहून आमचा धन्या तर नुसता लवत होता. तिकड तो बाहुबली कुदला का इकड आमचा धन्या लवे. म्या त्याले म्हटल ‘आबे धन्या कायले लवते बे येवढा, चांगल नाही दिसत अस.’ तो काही आयकत नव्हता, आता पिक्चरच तसा चालला होता नाी जी त्याचा बी काय दोष म्हणून मंग म्याच त्याले पक्का धरुन ठेवला. बिल्कुल लवू नाही देल. तिकड तो बाहुबली हत्तीच्या सोंडेवरुन हत्तीवर यंगला, हत्तीच्या सोंडेत त्यान बाणाची दोरी देली. आता तो बाण मारनार तसा म्या धन्याले सोडला म्हटल ‘धन्या लव लेका तुले जेवढ लवाच तेवढ लव.’ बाहुबली पायताना नाही उड्या माराच्या तर कवा माराच्या जी. खर सांगू मले बी लवाव अस वाटत होत पण … जाउ द्या.

या पिक्चरमंधी का नाही ते सांगा लवस्टोरी हाय, मायलेकाच प्रेम हाय, येकापेक्षा येक फायटा हाय, गाणे हाय, कॉमेडी हाय, मोठाले माहाल हाय, शिनशिनेरी हाय, भावाभावातला झगडा हाय. प्रेम, वचन, धरम साऱ्या गोष्टीचा झोलझाल हाय. कणच्या बी चांगल्या अशा बेस पिक्चरमंधी जे जे पायजेन ते ते हाय. बंद येकाच पिक्चरमंधी मंग हाय का नाही पैसा वसूल. आपल्या बाहुबलीची लवस्टोरी अशी जोरदार हाय का नुसत्या लवस्टोरीचाच पिक्चर बनला असता. बाहुबलीच्या हिरोइनचे नुसते डोळेच दिसले आन तिच्या डोळ्यान बाहूबलीच का म्या बी घायाल झालतो. फॅन झालतो. नुसती तिलेच पाहत राहाव वाटे जी. पहील्या पार्टातली खप्पड म्हातारी तिच्या जवानीत अशी गोड पोरगी असन अस वाटलच नाही जी. ज्यान कोण त्या गोड पोरीची खप्पड, खंगलेली म्हातारी करुन टाकली अशा माणसाले जगाचा काही अधिकार नाही. अशा भल्लाले मारलाच पायजे चांगला ठेचून काढला पायजे. आता ते बाहुबलीची हिरोइन तवा ते बी त्याच्यावाणीच पायजेन का नाही. तेबी अशी तलवार चालवते, बाण तर असा मारते य़ेका झटक्यात तीन तीर समोरचा खल्लास. रानडुकरायची शिकार करते. डेरींग बी केवढ पोरीत, ते महाराणी शिवगामीच्या राजदरबारात जाउन त्या महाराणीलेच खरीखोटी सुनवुन येते. डेरींग लागते ना भाउ, मजाकची गोष्ट हाय का. बाहुबलीले हिरोइन पायजे होती तर अशीच, ते काही महालात बसून इकडून आले ना तिकडून गेले अशी बोंबलत नाही बसत. महालावर हमला झाला तर तेबी हातात बाण घेउन धावते. का सिन हाय जी तो, दिलखूष. अशी हिरोइन जवा प्रेम करते ते मनापासून करते. येकदा प्रेम केल ना का मंग त्याच्या संग कोठबी जाले तयार होते. लयच आवडली आपल्याले हिरोइन, म्या त्या हिरोइनच नाव टिपून ठेवल आता फुड तिचा कणचाबी पिक्चर आला तरी आपण पायनार, भाषा समजो अगर ना समजो.

बाहुबलीची हिरोइन अशी जबरदस्त तर त्याची माय का कमी होती का. ते तर महाराणीच व्हय. महिष्मती साम्राज्याची महाराणी शिवगामी, हे वटारडोळी, कवाबी पाहाव तिचे डोळे तसेच मोठाले. डोळे वटारुनच रायते ते. तिच्या नुसत्या डोळ्याले पाहूनच कोणाले बी भ्याव वाटन जी तिच मंग तो बाहुबली का असेना. का तो तिचा महाल, का तिचा राजदरबार, का तिची बसाची स्टाइल का तिच सिंहासन, साली नजर खालपासून वर पर्यंत पोहचालेच केवढा टाइम लागत होता. तिन नुसती नजर फिरवली का बंदे चूप. तिची चाल बी तशीच. महाराणी पायजेन तर अशी, तिले पहीली चिंता आपल्या प्रजेची. लोकासाठी ते काहीबी करु शकत व्हती. मंग मागपुढ पाहात नव्हती येच्यात आपला जीव जाउ शकते, पोरायचा जीव जाउ शकते. अंहं पयल काम लोकायले वाचवाच, त्यायच रक्षण कराच. महाराणी म्हणून ते अशी येकदम कडक तर माय म्हणून लय जीव लावनारी. आपल्या पुतण्याले पोटच्या पोरावाणी सांभाळल तिन. म्या तुम्हाले सांगतो बाहुबली नशीबवान होता त्याले देवसेना सारखी बायको आन शिवगामी सारखी माय भेटली. हे जर त्याले भेटले नसते तर तो आखाड्यात कुस्त्या खेळनार पहेलवाण बनला असता, बाहुबली बनला नसता. बाहुबलीले बाहुबली बनवल ते त्याच्या मायन आन बायकोन. साऱ्यायलेच अशी बायको आन अशी माय भेटली तर बंदेच बाहुबली बनते पाय.

बाहुबली असा तगडा तर त्याच्यासंग फाइट करनारा विलन बी तसाच तगडा पायजेन जी. तो जर लुचुपुचा असता तर कस जमन जी. बाहुबलीन येवढी ताकत का हत्ती आन घोडेच अडवाले वापराची का? विलन नुसता ताकतवाला पहेलवाणच होता आस नाही तर लय डोकेबाज होता. त्याचा दिमाग कांपुटरपेक्षाही तेज चालत होता. कोणच्या टायमाले कोण का बोलल पायजे त्याले बराबर समजे. त्याचा बाप येडा होता, त्या कटप्पान त्याले सांगतल व्हत तू मंदबुद्धी हाय म्हणून. फालतूची बडबड करनारा पण तो भल्ला त्याले बराबर चूप करे आन त्याले तवाच बोलू दे जवा जरुरत राय. आखरीच्या फायटमंधी विलन का दिसला जी साल कणच्या हिरोले खाली पाहाले लावन. केसाची गाठ पाडून शर्ट फाडून का फाइट खेळतो जी. मोक्यांबो मेल्यापासून असा विलन पायलाच नव्हता. त्याचे दंड व्हय का व्हय. त्यान आखरीच्या फायटमंधी बाहुबलीले म्हणजे पहील्या बाहुबलीच्या पोराले माराले का का नाही वापरल जी. लोखंडाचा गोळा माराच तर तो केवढा मोठा शंभरक किलोचा असन, तो उचलाले बी ताकत लागते न जी अस चिरकूट लकडी पहेलवाणाचा काम हाय का ते. त्यायच्या आखऱीच्या फायटीमंधी का नाही तुटत सांगा. भल्लाचा रथ तुटते, भल्लाचा पुतळा खाली पडते, भितीच्या भिती तुटते, झाडच्या झाड मोडून निघते. येक गोष्ट सुटत नाही, येवढा खर्च करुन जे जे काही मोठ बनवल ते बंद तोडून टाकल. जे हातात लागन त्यान फाइट खेळले. याले म्हणते दुष्मनी याले म्हणते फाइट. का हो भाउ बराबर हाय का नाही. अशी फाइट म्या याच्या आधी पायली नवती. तिकड त्यायची फाइट चालली होती इकड आमचा धन्या फायटा मारत होता. जोरजोरात वरडत होता मार. मार.

कॉमेडी कराले आपला कटप्पा हाय न जी, बाहुबलीचा मामा. लय हासवल बा त्यान. पहील्या पार्टात त्याले पायल तवा वाटलच नाही हा बुढा कॉमेडीबी करत असन म्हणून. पण काहीही म्हणा खरा कटप्पा हातात तलवार घेउन लढाइच्या मैदानावरचाच. त्यान शेवटी बाहुबलीले मारलाच नाहीतर बाहुबली काही असा मरत नव्हता. मले वाटते त्याले बाहुबलीले माराची गरज नव्हती त्यान बाहुबलीले नुसत सांगतल जरी असत तर बाहुबलीन सोताच सोताले मारुन घेतल असत. त्याचा लय जीव होता कटप्पावर आन कटप्पाचा बाहुबलीवर. या कटप्पानच मायी लय मोठी परेशानी दूर केली त्यानच शेवटी उत्तर देल ना
‘कटप्पाने बाहुबली को क्यू मारा?’

लिहनार
जानराव जगदाळे
ता. हिंगणघाट, जि. वर्धा.